23 July 2010

అనురాగాలు దూరములాయెనా

అనురాగాలు దూరములాయెనా
అనురాగాలు దూరములాయెనా
మన యోగాలు మారిపోయెనా
అనురాగాలు దూరములాయెనా
మన యోగాలు మారిపోయెనా
అనురాగాలు దూరములాయెనా

నే మనసార చేసిన సేవలకు
ఎడబాటే నాకు దీవెన
ఫలమయ్యేన ఈ ఆవేదన
ఫలమయ్యేన ఈ ఆవేదన
ఫలపూర్తేన ఇక నా సాధన

అనురాగాలు దూరములాయెనా
మన యోగాలు మారిపోయెనా
అనురాగాలు దూరములాయెనా

ధనమోహమ్మే ఘనమైపోయెనే
మన దేహాలు ఎడమైపొయెనే
మది నీ రూపే కనగా కోరునే
మది నీ రూపే కనగా కోరునే
నిన్ను ఎడబాసి మనగా నేరనే

అనురాగాలు దూరములాయెనే
మన భోగాలు మాసిపోయెనే
అనురాగాలు దూరములాయెనే

నీ నామమ్ము మరపే రాదురా
నీ ధ్యానమ్ము చెదరిపోదురా
నీ నామమ్ము మరపే రాదురా
నీ ధ్యానమ్ము చెదరిపోదురా
మది కొంతైన శాంతి లేదురా
నిను చేరంగ వలను కాదురా
నా నిమ్మేను మనసు ప్రాణము
నా నిమ్మేను మనసు ప్రాణము
ఏనాడైన స్వామి నీదెరా

అనురాగాలు దూరములాయెనా
మన యోగాలు మారిపోయెనా
అనురాగాలు దూరములాయెనా

కులము నన్ను అదడు చేసినా
గురులు నన్ను చెదడి వేసినా
కులము నన్ను అదడు చేసినా
గురులు నన్ను చెదడి వేసినా
నా నియమాలు నీరైపోయినా
చెలి నీతోడిదే నా లోకమే
మొరలాలించవే లాలించవే
మొరలాలించవే లాలించవే
దరిజూపించి కడ తేరించవే
దరిచూపించి కడ తేరించవే
దరిచూపించి కడ తేరించవే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips