23 July 2010

రంగా శ్రీరంగా నా మొర వినరా నీ దరిజేరుచుకోరా

రంగా శ్రీరంగా నా మొర వినరా నీ దరిజేరుచుకోరా
దరిజేరుచుకోరా రంగా నా మొర వినరా శ్రీరంగా
దరిజేరుచుకోరా రంగా

ఎరుగను వేదపురాణ రహస్యము
ఎరుగను నీ పద బాగుణ సేవ
తిరిగితిరిగి పెడదారులలో
తిరిగితిరిగి పెడదారులలో
నిజమెరిగి నిన్ను శరణంటినిరా
దరిజేరుచుకోరా రంగా నా మొర వినరా శ్రీరంగా
దరిజేరుచుకోరా రంగా

శరణటన్న కరిరాజును కావగ
పరుగున దూకిన శ్రీరంగా
శరణటన్న కరిరాజును కావగ
పరుగున దూకిన శ్రీరంగా
పరిహరించు నా భవభందముల
శరణాగత జనపాలా శ్రీరంగా శ్రీరంగా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips