23 July 2010

ఏ తీరుగ నను దయ జూచెదవో ఇన వంశోత్తమ రామా

ఏ తీరుగ నను దయ జూచెదవో ఇన వంశోత్తమ రామా
ఏ తీరుగ నను దయ జూచెదవో ఇన వంశోత్తమ రామా
నా తరమా భవ సాగర మీదను నళినదళేక్షణ రామా
నా తరమా భవ సాగర మీదను నళినదళేక్షణ రామా
శ్రీ రఘు నందన సీతా రమణా శ్రితజన పోషక రామా
కారుణ్యాలయ భక్త వరద నిను కన్నది కానుపు రామా
క్రూర కర్మములు నేరక చేసితి నేరములెంచకు రామా
క్రూర కర్మములు నేరక చేసితి నేరములెంచకు రామా
దారిద్ర్యము పరిహారము సేయవె దైవ శిఖామణి రామా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips