21 July 2010

అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు --Chanti

పల్లవి:

అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు గుమ్మడిపువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే
సుమసుందరి అందెలలో చిరుమువ్వల సందడులే
శుభమంగళ వేళలలో శుభమస్తుల దీవెనలే
అలివేణి ఈ రాణి
అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు గుమ్మడిపువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

చరణం1:

ఆ దేవుడు ఆ దేవితొ అలక పూనెనేమో
ఈ రూపుగ శ్రీదేవిని ఇలకు పంపెనేమో
మోహనాల సోయగాల మేనకో
మరి దేవలోక పారిజాత మాలికో
రేకులు విచ్చిన సిరిమల్లి అన్నల ముద్దుల చెల్లి
నేలకు వచ్చిన జాబిల్లి వన్నెల రంగుల వల్లి
విరబూసే పూబోణి

అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు గుమ్మడిపువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే
సుమసుందరి అందెలలో చిరుమువ్వల సందడులే
శుభమంగళ వేళలలో శుభమస్తుల దీవెనలే
అలివేణి ఈ రాణి
అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు గుమ్మడిపువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

చరణం2:

ఆ కలువలు ఈ కనులకు మారు రూపులేమో
ఆ నగవులు వేకువలకు మేలుకొలుపులేమో
పాలకడలి మీద తేలు చంద్రికో
గగనాన వేల కాంతులీను తారకో
వెన్నెల్లా వస్తాడు ఓనాడు
రాజంటి గొప్పింటి మొగుడు
ఊరంత సందళ్ళు ఆనాడు
వాడంతా వియ్యాలవారు
పిపిపీపీ డుండుండుం

అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు గుమ్మడిపువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే
సుమసుందరి అందెలలో చిరుమువ్వల సందడులే
శుభమంగళ వేళలలో శుభమస్తుల దీవెనలే
అలివేణి ఈ రాణి
అన్నులమిన్నల అమ్మడికన్నులు గుమ్మడిపువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips