23 July 2010

జగములా దయనేలే జనని

పల్లవి:

జగములా దయనేలే జనని
జగములా దయనేలే జనని
సదాశివుని మనోహరిని పదములే కొలిచేనే మదిని
దేవి జగములా దయనేలే జనని
సదాశివుని మనోహరిని పదములే కొలిచేనే మదిని
దేవి జగములా దయనేలే జనని

చరణం1:

మరుని గెలిచినవానికి మరులు
మరుని గెలిచినవానికి మరులు
మరిపే సుందరవదనా
ఆపదలందున ఆదరించవే లలితా శైలసుధా ఆ ఆ లలితా శైలసుధా

జగములా దయనేలే జనని
సదాశివుని మనోహరిని పదములే కొలిచేనే మదిని
దేవి జగములా దయనేలే జనని
సదాశివుని మనోహరిని పదములే కొలిచేనే మదిని
దేవి జగములా దయనేలే జనని

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips