22 July 2010

Mr.perfect..Mr.perfect..Mr.perfect..

హే..టిప్పుటాపు దొర కదిలిండో..
ఎవరికి వీడు దొరకడు లేండో..
ముదురండో..గడుసండో..తొడిగిన ముసుగండో..

ఉప్పుకప్పురంబు నొక లుక్కు నుండో..
వీడి లుక్కు చూసి మోసపోకండో..
ఎదవండో..బడవండో..వలలో పడకండో
Come on..Come on..Most Cunning..
Come on Come onమస్తుTimingగూ..
Come on Come on Rightటు
ఆరూ రాంగూ..యే...యాయి...యయియో...

Come on Come on...కోతనరకిండు..
Come on Come on...మార్పు తన రంగు
Come on Come on...పక్కా ప్లానింగు..యే..
యాయి...యయియో...

Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
లైనేసీ వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ డిఫేక్ట్..
Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
లైనేసీ వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ డిఫేక్ట్..
హా..ఓ..వీడో పెద్ద వెధవ..ఈ మ్యాటర్
నాకు మాత్రం తెలుసు...వీడి గురించి
చెప్పు చెప్పి నాలికంత కుళ్ళిపోయింది..
కానీ ఎవడూ నమ్మడు..పైగా ఈ రోజుల్లో
ఇలాంటోల్లకు పెనాల్టి కొంచెం ఎక్కువ..
ఐనా ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా..
తప్పకుండ వీడి తాటతీస్తా..

సారీ నేను గుడ్ బాయ్ లా ఉండాలనుకొంటున్నాను
అందుకే అందరిముందూ కాల్చాను..

హా..హిప్పులూపుతున్న క్యాటువాకులండో..
క్రోకడయిల్ వీడు కాలు..జారకండో..
బ్రూటండో..బ్రైటండో..లైన్ వేసి చూస్తోండో..
మేడి పండులాంటి మ్యాన్ వీడండో..
మ్యాన్ హోల్ లాంటి మైడు వీడండో..
తీఫండో..ఛీపండో..గజి బిజి బడవండో..

Come on Come on he has got a backup trics
Come on Come on be where you twenty Chicks
Come on Come on twenty diary radic...చెడిపోకే..
Come on Come on is the...జ్యాదుగర్..
Come on Come on I gives you fiver..
twenty dairy radic...పడిపోకే..
Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
thats right...తరే..నానే..నానే..దొరకదురా
ఏ..defect..that's me..that's..me..Mr.perfect..perfect he
is..Mr.perfect..thats me..thats..me
లైనేసి వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ difect...
don't you no it Baby...

మ్ Mr.perfect..Mr.perfect..Mr.perfect..
Mr.perfect..Mr.perfect..Mr.perfect..
Come on Come on...ఓరి గోవిందో...
Come on Come on...వీడు గురువిందో..
Come on Come on...సందు దొరికిందో దోచేస్తాడండయ్యో..
Come on Come on...హరియవో శంభో...
Come on Come on...రేగింది పంబో...
Come on Come on...వీన్ని ఆపాలి మేనకో..రంభో..
Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
లైనేసీ వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ డిఫేక్ట్..
Mr.perfect..perfect.. Mr.perfect..perfect..
....హా...హా...హా...
హాయ్.....Baby.....హా..ఓ..కే..ఓయే....

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips