23 July 2010

పాడమని నన్నడగ వలెనా పరవశించి పాడనా

పాడమని నన్నడగ వలెనా పరవశించి పాడనా
నేనే పరవశించి పాడనా
పాడమని నన్నడగ వలెనా పరవశించి పాడనా

చరణం1:

నీవు పెంచిన హృదయమే ఇది నీవు నేర్పిన గానమే ఆ ఆ ఆ ఆ
నీవు పెంచిన హృదయమే ఇది నీవు నేర్పిన గానమే
నీకుగాక ఎవరికొరకు నీవు వింటే చాలు నాకు
పాడమని నన్నడగ వలెనా పరవశించి పాడనా

చరణం2:

చిన్ననాటి ఆశలే ఈనాడు పూచెను పూవులై
చిన్ననాటి ఆశలే ఈనాడు పూచెను పూవులై
ఆ పూవులన్ని మాటలై వినిపించు నీకు పాటలై
పాడమని నన్నడగ వలెనా పరవశించి పాడనా
నేనే పరవశించి పాడనా

చరణం3:

ఈ వీణ మ్రోగక ఆగినా నే పాడజాలకపోయినా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఈ వీణ మ్రోగక ఆగినా నే పాడజాలకపోయినా
నీ మనసులో ఈనాడు నిండిన రాగమటులే ఉండనీ
అనురాగమటులే ఉండనీ
పాడమని నన్నడగ వలెనా పరవశించి పాడనా
నేనే పరవశించి పాడనా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips