05 December 2010

లోకమెరుగని బాల

లోకమెరుగని బాల
లోకమెరుగని బాల ఆ ఆ
లోకమెరుగని బాల
దీని పోకడ చిత్రము చాలా
ఆ ఆ లోకమెరుగని బాల
కనులను మూసిని మనసుని తెరచి కనుమా నిజము బేల
ఆ ఆ లోకమెరుగని బాల
ఆ ఆ లోకమెరుగని బాల

ఎందునుకానని అందము కనిన డెందము చిందెనుగానవా
సుందర కవితా శిల్పము వెలసి
సుందర కవితా శిల్పము వెలసి
విందులు చేయునుగా ఆ ఆ
ఇదియే స్థిరమని మురిసే మనుపే
ఇదియే స్థిరమని మురిసే మనుపే
కలయే మారు సుమా
ఆ ఆ లోకమెరుగని బాల

దిగులు వగలు తెలిసే వయసున కలుగును ఊహలెవో
అవి చెలిగి మదిలో ఆశలు రేగ
చెలిగి మదిలో ఆశలు రేగ
ఆపద మూగునుగా ఆ ఆ ఆ
ఏల కలుగును ఎరిగే మునుపే
ఏల కలుగును ఎరిగే మునుపే
కాలము తీరునుగా ఆ ఆ
లోకమెరుగని బాల
ఆ ఆ లోకమెరుగని బాల

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips