07 July 2010

అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే

అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయి నీ ముద్దు చెల్లించితే అమ్మమ్మమ్మో గొడవలే
ముద్దిమ్మంది బుగ్గా వద్దంటు అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గులేని సిగ్గా
ముద్దిమ్మంటే బుగ్గా అగ్గిల్లే వస్తే ఆగేదెట్టా హద్దు పద్దు వద్దా

మోజు లేదనకు, ఉందనుకో ఇందరిలో ఎలా మనకు
మోగిపొమ్మనకు, చీకటిలో ఇద్దరమే ఉన్నామనుకో
చూడదా సహించని వెన్నెల దహించిన కన్నుల
కళ్ళు మూసేసుకో హాయిగా…
అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయి నీ ముద్దు చెల్లించితే అమ్మమ్మమ్మో గొడవలే

పారిపోను కదా, అది సరే అసలు కథ అవ్వాలి కదా
ఏది ఆ సరదా, అన్నిటికి సిద్దపడే వచ్చాను కదా
అందుకే అటూ ఇటు చూడకు సుఖాలను వీడకు
తొందరేముందిలే విందుకు…

ముద్దిమ్మంది బుగ్గా వద్దంటు అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గులేని సిగ్గా
ముద్దిమ్మంటే బుగ్గా అగ్గిల్లే వస్తే ఆగేదెట్టా హద్దు పద్దు వద్దా
అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయి నీ ముద్దు చెల్లించితే అమ్మమ్మమ్మో గొడవలే
ముద్దిమ్మంది బుగ్గా వద్దంటు అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గులేని సిగ్గా
ముద్దిమ్మంటే బుగ్గా అగ్గిల్లే వస్తే ఆగేదెట్టా హద్దు పద్దు వద్దా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips