20 July 2010

నీవేనా నీవేనా .. నీతోనే నేనున్నానుగా

నీవేనా నీవేనా .. నీతోనే నేనున్నానుగా
నీలోనా నాలోనా .. ఈ సంతోషం కలకాదుగా !
ఇంకో జన్మేనేమో .. నీతోనే చూసానేమో
ఏదేమైనా ఈ రోజే .. మళ్ళీ మళ్ళీ రాదేమో !!

నీవేనా నీవేనా .. నీతోనే నేనున్నానుగా
నీలోనా నాలోనా .. ఈ సంతోషం కలకాదుగా !

మెల్లగా మెల మెల్లగా నా మనసులొ విరబూసెనే నీ జ్ఞాపకాలే .. నీ జ్ఞాపకాలే
మెరుపులా నువు నవ్వుతూ అణువణువునా చేసావులే నీ సంతకాలే .. నీ సంతకాలే
నీతోనే నా పాదం .. నా ప్రాణం .. సాగిపోనీ
మౌనంగా కాలం .. కలకాలం .. ఆగిపోనీ

ఇంకో జన్మేనేమో .. నీతోనే చూసానేమో
ఏదేమైనా ఈ రోజే .. మళ్ళీ మళ్ళీ రాదేమో !

నీవేనా నీవేనా .. నీతోనే నేనున్నానుగా
నీలోనా నాలోనా .. ఈ సంతోషం కలకాదుగా !!

కొత్తగా సరికొత్తగా ఈ లోకమే కనిపించెనే నీ రాకతోనే .. నీ రాకతోనే
ఎప్పుడో నేనెప్పుడో నీ రూపమే దాచానుగా నా గుండెలోనే .. నా గుండెలోనే
చూసానే నేడే .. ఈనాడే .. ప్రేమ జాడే
అందంగా నాకే .. అందాడే .. అందగాడే

ఇంకో జన్మేనేమో .. నీతోనే చూసానేమో
ఏదేమైనా ఈ రోజే .. మళ్ళీ మళ్ళీ రాదేమో !

నీవేనా నీవేనా .. నీతోనే నేనున్నానుగా
నీలోనా నాలోనా .. ఈ సంతోషం కలకాదుగా !!

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips