14 July 2010

పిలిచినా రానంటావా కలుసుకోలేనంటావా

పిలిచినా రానంటావా కలుసుకోలేనంటావా
నలుగురూ వున్నారంటావా.. ఓ ఓ ఓ..
చిలిపిగా చెంతకు రాలేవా
తెలివిగా చేరే తోవ తెలియనే లేదా బావా
అటు ఇటూ చూస్తూ వుంటావా .. ఓ ఓ ఓ..
తట పటాయిస్తూ వుంటావా
సమయం కాదంటావా సరదా లేదంటావా
సరసం చేదంటావా బావా
చనువే తగదంటావా మనవే విననంటావా
వరసై ఇటు రమ్మంటే నామాట మన్నించవా

డోలు భాజాలా ఇలా నా వెంట పడతావా
చలాకి రోజా ఆగమంటే ఆగనంటావా ||2||
తరన్నరన్నర నన్నరన్న తరన్నరన్నరన నన్నచలే ||2||

చరణం 1

కనులుంటే సొగసే కనపడదా మనసుంటే తగుమార్గం దొరకదా.. రాననకా
అనుకుంటే సరిపోదే వనితా అటుపై ఏ పొరబాటో జరగదా.. రమ్మనకా
పెరిగిన దాహం తరగదే పెదవులు తాకందే
తరిమిన తాపం తాళదే మదనుడి బాణం తగిలితే
చాల్లే బడాయి నాతో లడాయి తగ్గించవోయి అబ్బాయి
హవ్వ హవ్వాయి అమ్మో అమ్మాయీ విన్నానులే
break it down
హవ్వ హవ్వాయి అమ్మో అమ్మాయీ విన్నాం కదా నీ సన్నాయి ||2|| ||పిలిచినా||
తనక ధిన సయ్యా తనక ధిన సయ్యారే ||2||
సిరిమయ్యయ్యో అహ అహ అహ ||2||

చరణం 2

మొహమాటం పెడతావా అతిగా సుకుమారం చిటికేస్తే చొరవగా.. చేరవుగా
ఇరకాటం పెడతావే ఇదిగా అబలా నీ గుబులేంటే కుదురుగా.. ఆగవుగా
దర్శనమిస్తే సులువుగా అలుసుగ చూస్తావా
సరసకు వస్తే దురుసుగా మతి చెడిపోదా మరదలా
వరాల బాల వరించవేల తరించనంటూ తగువేలా
నిగారమిట్లా జిగేలనేలా జనం చెడేలా
everybody
నిగారమిట్లా జిగేలనేలా జనం చెడేలా జవరాలా ||2||
తన్నాన నానే తన్నాన నానే తన్నాన నానే తన్ననాన ||3||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips