20 July 2010

శ్రీకరాకారుండ భీకరాకారుండ నరాకాధినాధుండ సురవరుండ

పల్లవి

శ్రీకరాకారుండ భీకరాకారుండ నరాకాధినాధుండ సురవరుండ
భూ సభౌతమ్ములందు ప్రోతండ సూరండ మార్తండ తనుజుండ మారకుండ
చండ ప్రచండ పాశండ ప్రకాయుండ కాళపాశధరుండ కర్కశుండ
దై దైయమాధృని జైహియమాగ్రని పటతోటి పొగడు సంవర్థము
ఔ అహ అహ అహ అట్టినన్ని గూర్చి రవ్వంత అదరకుండా
మంచి మర్యాద లెవ్వి పాటించకుండా ఎవడురా నక్కుడీ సభనాప
కుండా చేయుదురు మీరె ఎవరు మీరు చేయుదురె మిరె నను
లెక్కచేయకుండా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఊ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips