21 July 2010

నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా

పల్లవి:

నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా
నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా
నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఈనాటి పున్నమి ఏనాటి పునీమో
జాబిలి వెలిగేను మనకోసమే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఈనాటి పున్నమి ఏనాటి పునీమో
జాబిలి వెలిగేను మనకోసమే
నెయ్యాలలో తలపుటుయ్యాలలో
నెయ్యాలలో తలపుటుయ్యాలలో
అందుకుందాము అందని ఆకాశమే
నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

చరణం1:

ఆ చందమామలో ఆనంద సీమలో
వెన్నెల స్నానాలు చేయుదమా
ఆహాహా ఆ
ఆ చందమామలో ఆనంద సీమలో
వెన్నెల స్నానాలు చేయుదమా
మేఘాలలో వలపు రాగాలలో
మేఘాలలో వలపు రాగాలలో
దూరదూరాల స్వర్గాల చేరుదమా

నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

చరణం2:

ఈ పూల దారులు ఆ నీలి తారలు
తీయని స్వప్నాల తేలించగా
ఆహాహా ఆ ఆ
ఈ పూల దారులు ఆ నీలి తారలు
తీయని స్వప్నాల తేలించగా
అందాలను తీపి బంధాలను
అందాలను తీపి బంధాలను
అందుకుందాము డెందాలు పాలించగా

నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నా కంటి పాపలో నిలిచిపోరా
నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips