07 July 2010

వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా

పలుకులు నీ పేరే తలుచుకున్నా
పెదవుల అంచుల్లో అణుచుకున్నా
మౌనంతో నీ మదిని బంధించా మన్నించు ప్రియా…

తరిమే వరమా తడిమే స్వరమా ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా
తరిమే వరమా తడిమే స్వరమా ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా
విన్నా వేవేళ వీణల సంతోషాల సంకీర్తనలు నా గుండెల్లో ఇప్పుడే వింటున్నా
తొలిసారి నీ మాటల్లో పులకింతల పదనిసలు విన్నా
చాలు చాలే చెలియా చెలియా బ్రతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్నా
ఓ… బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా

ఏమో ఏమో ఏమవుతుందో ఏవేమైనా నువ్వే చూసుకో
విడువను నిన్నే ఇకపైనా వింటున్నావా ప్రియా
గాలిలో తెల్ల కాగితంలా నేనలా తేలి ఆడుతుంటే
నన్నే ఆపి నువ్వే రాసిన ఆ పాటలనే వింటున్నా
తరిమే వరమా తడిమే స్వరమా ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా

ఆద్యంతం ఏదో ఏదో అనుభూతి
ఆద్యంతం ఏదో అనుభూతి
అనవరతం ఇలా అందించేది
గగనం కన్నా మునుపటిది
భూతలం కన్నా వెనుకటిది
కాలంతోనా పుట్టింది కాలంలా మారే మనసే లేనిది ప్రేమా

రా ఇలా కౌగిళ్ళలో నిన్ను దాచుకుంటా
నీదానినై నిన్నే దారి చేసుకుంటా
ఎవరిని కలువని చోటులలోన ఎవరిని తలువని వేళలలోనా
తరిమే వరమా తడిమే స్వరమా ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా వింటున్నావా
విన్నా వేవేళ వీణల సంతోషాల సంకీర్తనలు నా గుండెల్లో ఇప్పుడే వింటున్నా
తొలిసారి నీ మాటల్లో పులకింతలా పదనిసలు విన్నా
చాలు చాలే చెలియా చెలియా బతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్నా
ఓ… బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా
చాలు చాలే చెలియా చెలియా బతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్నా
ఓ… బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా
ఓ… బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips