14 July 2010

నేడు శ్రీవారికి మేమంటే పరాకా

నేడు శ్రీవారికి మేమంటే పరాకా
తగని బలేచిరాజా - ఎందుకో తగని బలేచిరాకా
||నే||

చరణం 1

మొదలు మగవారు వేస్తారు వేషాలు
పెళ్ళీకాగానే చేస్తారు మోసం
ఆడవాళ్ళంటే శాంత స్వరూపాలే
కోపతాపాలే రావండి పాపం
కోరి చేరిన మనసు చేత చిక్కిన అలుసు
కొసకు ఎడబాటు అలవాటు చేస్తారు
నేడు శ్రీమతికి మాతోటి వివాదం - తగనీ
బలే వినోదం - ఎందుకో - తగని బలే వినోదం
వారి మనసైతే వస్తారు ఆడవారు
చేర రమ్మంటే రానేరారు
తెలుసుకున్నారు స్త్రీల స్వభావాలు
తెలిసి తీర్చారు ముద్దు మురిపాలు
అలుక సరదా మీకు అదే వేడిక మాకు ||2||
కదకు మురిపించి గెలిచేది మీరేలే
ప్రణయ కలహాల సరసాలె వినోదం నిజమె
బలే వినోదం - నిజమే బలే వినోదం

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips