21 July 2010

చల్లనిరాజా ఓ చందమామ

పల్లవి:

చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ

చరణం1:

పరమేశుని జడలోన చామంతివి
నీలిమేఘాల నానేటి పూబంతివి
పరమేశుని జడలోన చామంతివి
నీలిమేఘాల నానేటి పూబంతివి
నిను సేవించగా నను దయచూడవా
ఓ వెన్నెల వన్నెల నా చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ

చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ

చరణం2:

నిను చూచిన మనసెంతో వికసించుగా
తొలి కోరికలెన్నొ చిగురించుగా
ఆశలూరించునే చెలి కనిపించునే
చిరునవ్వుల వెన్నెల కురిపించులే
ఓ చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ

చరణం3:

నిను చూచిన మనసెంతో వికసించుగా
తొలి కోరికలెన్నొ చిగురించుగా
ఆశలూరించునే చెలి కనిపించునే
చిరునవ్వుల వెన్నెల కురిపించులే
ఓ చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ

చరణం4:

నను చూడవు పిలచిన మాట్లాడవు
చిన్నదానను వదలను ప్రియురాలను
నను చూడవు పిలచిన మాట్లాడవు
చిన్నదానను వదలను ప్రియురాలను
నిన్నే కోరానురా నన్నే కరుణించరా
ఈ వెన్నెల కన్నెతో విహరించరా
ఆ చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips