01 July 2010

Love you .. I love you

Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you

నువ్వే ..
నా కన్నుల్లోన నువ్వే ..
నా గుండెల్లోన నువ్వే ..
నా ప్రాణంలో నువ్వే

నువ్వే ..
నా మౌనంలోన నువ్వే ..
నా మాటల్లోన నువ్వే ..
నా ఆటల్లో నువ్వే

ఒకరి చిలిపి తనమే .. ఒకరి చెలిమి గుణమే
ఒదిగి మనకు మనమే .. ప్రణయమైన క్షణమే

Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you

నువ్వే ..
నా పాదంలోన నువ్వే ..
నా పరుగుల్లోన నువ్వే ..
నా పయనంలో నువ్వే

నువ్వే ..
నా దారుల్లోన నువ్వే ..
నా దాహంలోన నువ్వే ..
నలుదిక్కుల్లో నువ్వే

మనసు జతను వెతికే .. చెలిమి కొరకె బ్రతికే
అలసి అడుగు తిరిగే .. కలల కడలి కరిగే

Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you

నువ్వే ..
నా లోకంలోన నువ్వే
నా స్వప్నంలోన నువ్వే
నా శూన్యంలో నువ్వే

నువ్వే ..
నాకందరిలోన నువ్వే
నాకన్నిట్లోన నువ్వే
ఈ కన్నీట్లో నువ్వే

కధల మలుపు ముగిసే .. ఎదల పెదవి ఎగసే
పడుచు వలపు తెలిసే .. పడని ముడులు బిగిసే

Love you .. I love you
Love you .. I love you
Love you .. I love you

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips