04 December 2010

నలుగురు మెచ్చినా నలుగురు తిట్టినా

నలుగురు మెచ్చినా నలుగురు తిట్టినా
విలువలే శిలువగా మోశావు
అందరు సుఖపడే సంఘమే కోరుతూ
మందిలో మార్గమే వేశావు
బతికిన నాడు బాసటగా
పోయిన నాడు ఊరటగా
అభిమానం అనురాగం చాటేదీ
ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు

పోయిరా నేస్తామా పోయిరా ప్రియతమా
నీవు మా గుండెలో నిలిచావు
ఆత్మయే నిత్యము జీవితం సత్యము
చేతలే నిలుచురా చిరకాలం
నలుగురు నేడు పదుగురిగా
పదుగురు వేలు వందలుగా
నీ వెనుకే అనుచరులై నడిచారు
ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips