05 December 2010

అందాల రూపము ఆనంద దీపము

అందాల రూపము ఆనంద దీపము
కనుదోయి విందుచేయు మందమంద హాసము
అందుకే ఆ మోహము ఇందుకే ఈ స్నేహము
అందాల రూపము ఆనంద దీపము
కనుదోయి విందుచేయు మందమంద హాసము
అందుకే ఆ మోహము ఇందుకే ఈ స్నేహము
అందాల రూపము

ప్రేమతరంగము నా అంతరంగము
చెంగుచెంగున దూకే పసిడి పూరంగము
వినువీధులలో విహరించేటి
వినువీధులలో విహరించేటి
ఆ చందమామ మీద అట్టే నిలిచిపోయెను

అందుకే ఆ మోహము ఇందుకే ఈ స్నేహము
అందాల రూపము ఆనంద దీపము
కనుదోయి విందుచేయు మందమంద హాసము
అందుకే ఆ మోహము ఇందుకే ఈ స్నేహము
అందాల రూపము

నీ కనుసన్నల్లు నీ చిరునవ్వులు
అరవిరిసిన విరజాజి మల్లెపువ్వులు
నీ మురిపాలు నీ సరసాలు
ఏమారు మరువలేక వెర్రిదాననైతిని

అందుకే ఆ మోహము ఇందుకే ఈ స్నేహము
అందాల రూపము ఆనంద దీపము
కనుదోయి విందుచేయు మందమంద హాసము
అందుకే ఆ మోహము ఇందుకే ఈ స్నేహము
అందాల రూపము

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips