05 December 2010

చకచక జనత తకధిమి కిటత

చకచక జనత తకధిమి కిటత
పకపక నవ్వుతా పంతమాడతా
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే
చకచక జనత తకధిమి కిటత
పకపక నవ్వుతా పంతమాడతా
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
పక్కనున్న పిల్ల పంచదారబిళ్ళ టక్కులెన్నో చేస్తున్నది
ఆ వెంటగాన్ని బుట్టలోన వేసుకున్నది
హే మనసులాగినాది వయసు దోచినాది మత్తుమందు చల్లినాది
హొరబ్బ ఉచ్చువేసి పట్టునాది

చకచక జనత తకధిమి కిటత
పకపక నవ్వుతా పంతమాడతా
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే


ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
సూదంటురాయల్లె లాగుతున్నది వాలుచూపుల్తొ లోకుల్ని ఊపుతున్నది
వాలుచూపుల్తొ లోకుల్ని ఊపుతున్నది
ఒళ్ళు తెలియనీయక కళ్ళు కాననీయక
గేటు దాటకుండ కన్ను గీటుతున్నది
నీ నాటకాలు తెలిసెనని నవ్వుతున్నది
మంచి కులుకులాడి తళుకుబెళుకులాడి
మంచి కులుకులాడి తళుకుబెళుకులాడి
భలే వన్నెచిన్నెలెన్నోచూపు వగలాడి
అహ వలపుచూపి మోసపుచ్చు మాయలాడి
మురిసిపోయె రాజా ముచ్చటైన రోజా
అంతు తెలిసి అడుగువేయవొయ్
ఒహొహొ అందమంత అనుభవించవోయ్

చకచక జనత తకధిమి కిటత
పకపక నవ్వుతా పంతమాడతా
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే
వెంట వెంట తిరుగుతున్న జంట సోకు చూడరే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips