05 December 2010

కురిసింది వాన నా గుండెలోన నీ చూపులే జల్లుగా

కురిసింది వాన నా గుండెలోన నీ చూపులే జల్లుగా
కురిసింది వాన నా గుండెలోన నీ చూపులే జల్లుగా
ముసిరే మేఘాలు కొసరే రాగాలు
కురిసింది వాన నా గుండెలోన నీ చూపులే జల్లుగా

అల్లరి చేసే ఆశలు నాలో పల్లవి పాడేను
తొలకరి వయసు గడసరి మనసు నీ జత కోరేను
అల్లరి చేసే ఆశలు నాలో పల్లవి పాడేను
చలి గాలి వీచె గిలిగింత తోచె
కురిసింది వాన నా గుండెలోన నీ చూపులే జల్లుగా

ఉరకలు వేసే ఊహలు నాలో గుసగుసలాడేను
కథలను తెలిపే కాటుక కనులు కైపులు రేపేను
ఉరకలు వేసే ఊహలు నాలో గుసగుసలాడేను
బిగువు ఇంకేల దరికి రావేల
కురిసింది వాన నా గుండెలోన నీ చూపులే జల్లుగా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips