05 December 2010

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట
అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట
అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట
అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట

దేవుడే లేడనే మనిషున్నాడు
అమ్మే లేదను వాడు అసలే లేడు
దేవుడే లేడనే మనిషున్నాడు
అమ్మే లేదను వాడు అసలే లేడు
తల్లి ప్రేమ నోచుకున్న కొడుకే కొడుకు
తల్లి ప్రేమ నోచుకున్న కొడుకే కొడుకు
ఆ తల్లి సేవ చేసుకునే బ్రతుకే బ్రతుకు

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట
అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట
మమతల మూట

అమ్మంటే అంతులేని సొమ్మురా
అది ఏనాటికి తరగని భాగ్యమ్మురా
అమ్మ మనసు అమృతమే చిందురా
అమ్మ ఒడిలోన స్వర్గమే ఉందిరా, ఉందిరా

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట
అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట
మమతల మూట

అంగడిలో దొరకనిది అమ్మ ఒక్కతే
అందరికి ఇలవేలుపు అమ్మ ఒక్కతే
అంగడిలొ దొరకనిది అమ్మ ఒక్కతే
అందరికి ఇలవేలుపు అమ్మ ఒక్కతే
అమ్మ ఉన్న ఇంటిలో లేనిది ఏదీ
అమ్మ ఉన్న ఇంటిలో లేనిది ఏదీ
అమ్మ అనురాగం ఇక నుంచి నీదీ నాదీ

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట
అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట
మమతల మూట

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips