15 July 2010

ఏ చీకటి చేరని కొత్తనే బ్రతుకులో

ఏ చీకటి చేరని కొత్తనే బ్రతుకులో ఓ రేపని వుందని తెలుసుకో
నీ ఒక నాటి మిత్రుని గుర్తు పడతావ గుర్తు పడతావా

కలలా నిజాలా కనులు చెప్పే కథలు
మరల మనుషులా ఉన్న కొన్నాళ్ళు
ఏ మన్నులో ఏ గాలిని ఊదాలనె ఊహెవరిదో
తెలుసుకోగలమా తెలుసుకోగలమా

ఏ చీకటి చేరని కొత్తనే బ్రతుకులో

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips