10 July 2010

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !
వెన్నలైనా నువ్వే..వేకువైనా నువ్వే !!

మనసున మైమరపేదో..కలిగెను ఈ క్షణమే
తీయగా తీయతీయగా మనసు మురిసిందిగా
ముద్దుగా తొలి ముద్దనే మంత్రమే వేయగా

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

ఏ జన్మలో వరమడిగాననో..నువ్వే నువ్వే కావాలని
ఆ దైవమే నిను పంపించెనో..తోడై నీడై ఉండాలనీ
నా చిరునవ్వా నే నీవైపోనా
అవుననలేవా అల్లుకుపోరా
నీ ప్రేమలోనా నేనుండిపోనా..యుగమే క్షణమై పోవాలిక !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

తననా నననానాన నానానా
తననా నననానాన నానానా
మనసే..మురిసీ..అలసీ..సొలసీ..నన్ను నేను మరిచా !
నిమిరిందిలే నా మెడవంపునే..తెలుసా
బహుసా నీ ఊపిరే తొలిసిగ్గునే మరి తెలిపిందిలే..
ఇపుడే ఇచటే నీ కౌగిలీ

నిజమనుకోనా ఇది కలయనుకోనా
కలలోనైనా కలవరమనుకోనా
ఒకరోజు మొదలై ప్రతి రోజు ఎదురై
పెదవీ పెదవీ అందించనా !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !
వెన్నలైనా నువ్వే..వేకువైనా నువ్వే !!
మనసున మైమరపేదో..కలిగెను ఈ క్షణమే
తీయగా తీయతీయగా మనసు మురిసిందిగా
ముద్దుగా తొలి ముద్దనే మంత్రమే వేయగా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips