07 July 2010

కదిలే మేఘమా కవితా రాగామా

కదిలే మేఘమా కవితా రాగామా
కాళిదాస కమనీయ భావనా గాంధర్వ రసయోగమా

నీ గగనవాణి ఎగిసిపోనీ శ్రుతులుగా నా నవ్య గీతాలలో..
నీ చెలితవేనీ కులికి పోనీ జాతులుగా నా భావ నాట్యాలాలూ
ఆవిరిలో ఉదయించే..జీవన మధుకోసామా ||ఆ||క||

నా ..కనులలోన కలల వాన కురిసినది నీ కన్నె పరవళ్ళతో
నా మనసు లోన విరాహ వీణా పలికినది నీ నీలి కన్నీళ్ళతొ
అనువణువూ నినదించే అనురాగ సంకేత మా ||ఆ||క||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips