02 July 2010

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట.

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట.
నీ బ్రతుకంత కావలి పూలబాట..
పచ్చగా నూరేళ్ళు వుండాలని
నా నెచ్చలి కలలన్ని పండాలని

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట.
నీ బ్రతుకంత కావలి పూలబాట..

హృదయమనేదీ ఆలయము.. స్నేహం దాని ప్రతిరూపమూ..
హృదయమనేదీ ఆలయము.. స్నేహం దాని ప్రతిరూపమూ..
కులమేదైన.. మతమేదైనా
కులమేదైన.. మతమేదైనా..దానికి లేదు ఆ బేధమూ..

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట.
నీ బ్రతుకంత కావలి పూలబాట..

ఆశలు ఉంటాయి అందరికి .. అది నెరవేరేది కొందరికే..
ఆశలు ఉంటాయి అందరికి .. అది నెరవేరేది కొందరికే..
ఆనందాలు తేలే వేళ
ఆనందాలు తేలే వేళ .. అభినందనలు ఈ చెలికి

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట.
నీ బ్రతుకంత కావలి పూలబాట..
పచ్చగా నూరేళ్ళు వుండాలని
నా నెచ్చలి కలలన్ని పండాలని

మళ్ళీ మళ్ళీ పాడాలి ఈ పాట.
నీ బ్రతుకంత కావలి పూలబాట..

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips