02 July 2010

ఒక తోటలో ఒక కొమ్మలో ఒక పువ్వు పూసింది

ఒక తోటలో ఒక కొమ్మలో ఒక పువ్వు పూసింది
మహరాణిలా మహలక్ష్మిలా ఆ పువ్వు నవ్వింది
అలాగే నవ్వుతూ ఉండాలని.......
అలాగే నవ్వుతూ ఉండాలని
నింగి నేలా వాగు వంకా చెట్టూ చేమా గువ్వా గూడు ఆశీర్వదించాయి ||ఒక తోటలో||

ఎన్నో రంగుల పువ్వు ఎండకన్నే ఎరగని పువ్వు
సుందరమైన పువ్వు పలు సుగుణాలున్న పువ్వు
ఏ గుడిలో అడుగుపెట్టునో......
దేవుడు చల్లగ చూడాలి
ఆ పువ్వుకు పూజలు చెయ్యాలి
దేవుడి గుండెల గుడిలో ఆ పువ్వే హాయిగా ఉండాలి ||ఒక తోటలో||

నీళ్ళను పోసి పెంచి పందిరల్లే నీడనిచ్చి
ఎండా వానలనుంచి ఆదరించే తోటమాలి
ఆ పువ్వుకి తోడు ఉండగా.....
దేవుడు వేరే లేడుకదా
తోటమాలే పువ్వుకు దేవుడుగా
మాలికి పువ్వుకు మధ్యన అనుబంధం ఎన్నడు వాడదుగా ||ఒక తోటలో||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips