10 July 2010

నీ కళ్ళతోటి నా కళ్ళలోకి చూస్తేనే చాంద్రోదయం

నీ కళ్ళతోటి నా కళ్ళలోకి చూస్తేనే చాంద్రోదయం
నీ చూపుతోటి నను తాకుతుంటే తనువంత సూర్యోదయం
ఇలాగే ఇలాగే మనం ఏకమయ్యే క్షణాలే కదా ఓ వారం
అలాగే అలాగే ప్రపంచాలు పలికే కధవ్వాలి మనమిద్దరం

నీ కళ్ళతోటి నా కళ్ళలోకి చూస్తేనే చాంద్రోదయం

అడుగూనవుతాను నీ వెంట నేను తోడు గా నడవగా చివరి దాకా
గొడుగూనవుతాను ఏకపీన నేను వానలో నిన్నీలా తడవనీక
నిన్నొదిలి క్షణమయిన అసలుండలేను చిరునవ్వూనవుతాను పేడవంఛునా
నీ లేత చెక్కి ళ్ల వాకీళ్లలోనే తొలి సిగ్గు నేనవ్వనా.....

నీ కళ్ళతోటి............సూర్యోదయం

వెన్నెలవుతాను ప్రతి రేయి నేను చీకటే నీ దారికి చేరకుండా
ఊపిరావుతాను నీ లోన నేను ఎన్నడు నీ జాతే వడాల కుండా
నా రాణి పాదాలు ముద్దడుకుంటూ నేనుండిపోతాను పారాణిలా
చిరు చెమట పడుతుంటే నీ నుదుటి పయినా వస్తాను చిరుగాలి లా

నీ కళ్ళతోటి నా కళ్ళలోకి చూస్తేనే చాంద్రోదయం.................మనమిద్దరం

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips