09 July 2010

వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన

వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన ఒకచిన్న ముద్దియ్యవే ఓ కుర్రదానా
ఇవ్వాలనే ఉందిరా ఓ చిన్నవాడా ఎవ్వరైన చూస్తారురా ఓ వన్నెకాడా
హరెరెరె వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన ఒకచిన్న ముద్దియ్యవే ఓ కుర్రదానా
అమ్మమ్మమ్మ ఇవ్వాలనే ఉందిరా ఓ చిన్నవాడా ఎవ్వరైన చూస్తారురా ఓ వన్నెకాడా
హ ఊసులాడా అ చోటుకాదు
అ చాటుఉంది అందాలతోటాలోన మందార చెట్టుకింద నా ముద్దు చెల్లించవే
ఒ ఒ ఒ వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన ఒకచిన్న ముద్దియ్యవే ఓ కుర్రదానా
హ హ హ ఇవ్వాలనే ఉందిరా ఓ చిన్నవాడా ఎవ్వరైన చూస్తారురా ఓ వన్నెకాడా
పువ్వల్లే నవ్వుతావు కౌవ్వించి కులుకుతావు
కులుకంతా కూరవండి మనసారా తినిపించాలి హా ఓ
రారానీ వేళలోనా రాజల్లేవస్తావూ ఏమేమో చేస్తావురా
అబ్బబ్బబ్బ అందాలవాడలోన అద్దాల మేడలోన ఇద్దరమే ఉందామురా
ఒ ఒ ఒ వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన ఒకచిన్న ముద్దియ్యవే ఓ కుర్రదానా
అయ్యయ్యయ్య ఇవ్వాలనే ఉందిరా ఓ చిన్నవాడా ఎవ్వరైన చూస్తారురా ఓ వన్నెకాడా
ఓ మనసంతా మాలకట్టి మెడలోనా వేస్తాను
మనువాడే రోజుదాకా ఓ రయ్యో ఆగలేవా ఓ
అందాకా ఆగలేనే నావయసూ ఊరుకోదే
అందాకా ఆగలేనే నావయసూ ఊరుకోదే
వయ్యారి నన్నాపకే
అమ్మమ్మమ్మ పనీటివాగుపక్క సంపంగి తోటలోన నీదాననౌతానురా
ఒ ఒ ఒ వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన ఒకచిన్న ముద్దియ్యవే ఓ కుర్రదానా
అయ్యయ్యయ్య ఇవ్వాలనే ఉందిరా ఓ చిన్నవాడా ఎవ్వరైన చూస్తారురా ఓ వన్నెకాడా
హ ఊసులాడా అ చోటుకాదు
అ చాటుఉంది అందాలతోటాలోన మందార చెట్టుకింద నా ముద్దు చెల్లించవే
ఒ ఒ ఒ వళ్లంత వయ్యారమే పిల్లదాన ఒకచిన్న ముద్దియ్యవే ఓ కుర్రదానా
హ హ హ ఇవ్వాలనే ఉందిరా ఓ చిన్నవాడా ఎవ్వరైన చూస్తారురా ఓ వన్నెకాడా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips