09 July 2010

కిలకిల నవ్వులు చిలికిన

అతడు: కిలకిల నవ్వులు చిలికిన, పలుకును నాలో బంగారువీణ
ఆమె: కరగిన కలలే నిలిచిన, విరిసెను నాలో మందారమాల
అతడు: రమ్మని మురళీరవమ్ములు పిలిచె (2)
అణువణువున బృందావని తోచె

ఆమె: తళతళలాడే తరగలపైన అందీఅందని అందాలు మెరిసె
అతడు: కిలకిల నవ్వులు చిలికిన, పలుకును నాలో బంగారువీణ

ఆమె: నీవున్న వేరే సింగారములేల (2)
నీ పాదధూళి సింధూరము కాదా
అతడు: మమతలు దూసి మాలలు చేసి గళమున నిలిపిన కళ్యాణి నీవే
ఆమె: కరగిన కలలే నిలిచిన, విరిసెను నాలో మందారమాల

అతడు: నీ కురులే నన్ను సోకిన వేళ (2)
హాయిగ రగిలేను తీయని జ్వాల
ఆమె: గలగల పారే వలపులలోనే సాగెను జీవనరాగాల నావ
జంటగ: కిలకిల నవ్వులు చిలికిన, పలుకును నాలో బంగారువీణ
కిలకిల నవ్వులు చిలికిన

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips