12 July 2010

ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను

ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను
ముక్కు బుల్లాకు మెరిసెను మెరిసెను (2)
అమ్మమ్మా అందాలే ఏనుగెక్కి పోతుంటే
కలల్లో కొంటెగా సైగలేవో చేస్తుంటే
రాజస్తానీ కన్నెపిల్ల వయసుకి వన్నెలు వచ్చిన వేళ
ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను
ముక్కు బుల్లాకు మెరిసెను మెరిసెను

మనసంతా మనసంతా మరుమల్లెల పులకింత
వయసంతా వయసంతా చిరుకవితల కవ్వింత (2)
ఏ ఊరి చల్లగాలి ఈ ఊరికొచ్చెనమ్మా
ఒంటె మీదకెక్కి నన్ను ఊరు చుట్టు తిప్పెనమ్మ
ఏటిగట్టు ఊరిగట్టు నన్ను చూసి పాడంగా
సంగతులు ఎన్నెన్నో వంతులేసి చెప్పంగా
రాజస్తానీ కన్నెపిల్ల వయసుకి వన్నెలు వచ్చిన వేళ
ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను
ముక్కు బుల్లాకు మెరిసెను మెరిసెను

ఆకాశం ఆకాశం ఈ సుందర ఆకాశం
బహుదూరం బహుదూరం మనకందని నవలోకం (2)
చుట్టి చుట్టి నన్ను చుట్టె చక్కనైన తోకచుక్క
ముద్దు ముద్దు మాటలాడె ముచ్చటైన పాలపిట్ట
అందాలే చిందెనులే లేత నుదుటి కుంకుమలు
పగ్గాలే వేసెనులే నీలి నీలి ముంగురులు
రాజస్తానీ కన్నెపిల్ల వయసుకి వన్నెలు వచ్చిన వేళ
ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను
ముక్కు బుల్లాకు మెరిసెను మెరిసెను (2)
అమ్మమ్మా అందాలే ఏనుగెక్కి పోతుంటే
కలల్లో కొంటెగా సైగలేవో చేస్తుంటే
రాజస్తానీ కన్నెపిల్ల వయసుకి వన్నెలు వచ్చిన వేళ
ఎరుపు లోలాకు కులికెను కులికెను
ముక్కు బుల్లాకు మెరిసెను మెరిసెను

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips