02 July 2010

సారి సారి సారి సో సారి సారి సారి హేయ్

సారి సారి సారి సో సారి సారి సారి హేయ్
సారి సారి సారి అంటుందోయి కుమారి
ప్యారి బ్రహ్మచారి మనించెయ్ ఈసారి
నిన్నే ఏరికోరి చేరిందోయి చిన్నారి
నువ్వేలేని దారి సహారా ఎడారి
తాగించాలా బిస్లెరి హేయ్ తినిపించాలా క్యాడ్బెరి
అందించాల స్ట్రాబేరి కొంచెం మారాలి నీ వైఖరి

సారి

డబ్బులోనా చిన్న తప్పులే కామన్ కమాన్
నవమంటు వేడుకున్నది సాజన్
ఆ నింగి రాలిందా అట్లాంటిక్ పొంగిందా
తుఫాను రానుందా అణుబాంబ్ మీద పదనుందా
మూఢీగా వుండొద్దయ్యా నన్నే ముద్దులో ముంచాలయ్య
హేయ్ దూరంగ వెళ్ళోద్దయ్యా నన్నే గాడంగ వాటేయ్ ప్రియ

సారి

మొదటిసారి ఇలా జరిగితే కలహం హోయ్
ముందు ముందు కలిసి వుండుంటే ఖాయం
జున్ ఎండ ముగిసాక జులై వాన వస్తుంది
నీ తీరు చూసాక తలకే ఆవిరవుతుంది
మాటల్లో దించావమ్మో నువ్వే టోటల్గా నెగ్గవమ్మొ యమ్మో
మామేదో చేసావమ్మో నన్నే మోత్తంగ మార్చవమ్మో
జాని జాని జాని విన్న నీ కహని
రాజ అంధ్రస్ధని మెచ్చాడే నీ బాణి
చికు చింత మాని అందించెయ్ జలాని
ఏదేమైనా కాని జైబోలో భవాని
టుర్ర్ర్ర్..లలలలలాలాలా హేహేహే

సారి

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips