14 July 2010

హే సురేశా! సుఖజీవన దాత

హే సురేశా! సుఖజీవన దాత!
పయోధర వాహనా! పర్జన్యా
నభోలోనాయకా ప్రభో వీరదాయకా
కావరా! మొరాలకించరా
ఘోడు ఘోడు ఘోషించె ప్రజల
గొంతు మీకు వినిపించలేదా
హాహాకారాలాల్లాడే ప్రజలా ఆర్తిమీకు కనుపించలేదా
ఓ ఋతుపవనా నీల జలదమా
కనికరాన ఈధర చరించరే జలాలనించరే
||నభో||


బీటలు వారిన హృదయాల
ఆరాటాలు ఆలించవేల
కన్నీటి జాలే ప్రవహించునేల
పన్నీటి జల్లై వర్షింపనేల
ఓ వరుణా దేవతా వర్షదేవతా
కనికరాన ఈధరా చరించవా జలాలనించవా
||నభో||


దళం ధళస్మనోనోజ్ఞ చంచలా ప్రకాశమా
ఫెళఫెళా గర్జించు ఘనాఘన నిర్ఘోషమా
ఘులఘుల ఘులగలగల గల ఘల్లున వర్షించరే
ఈ ఇలతనియించగ తరియించగ వర్షించరే

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips