18 July 2010

పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా

పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా
పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా
బాలుని నను దయపాలించుటకై కనుపించేవా మహానుభావ
బాలుని నను దయపాలించుటకై కనుపించేవా మహానుభావ
పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా

అలకలు అల్లలలాడుతు ముసరగ
అలకలు అల్లలలాడుతు ముసరగ
నెలనవ్వులు పులకించే మోము
నెలనవ్వులు పులకించే మోము
చెలి కన్నుల కరుణారసవృష్టి
చెలి కన్నుల కరుణారసవృష్టి
తిలకించిన మది పులకించే స్వామి
పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా

ఆదిలక్ష్మి నీ పాదములొత్తగ
వేదమంత్రములు విరించి చదువ
ఆదిలక్ష్మి నీ పాదములొత్తగ
వేదమంత్రములు విరించి చదువ
నారదాది ముని ముఖ్యులు చేరి ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ
నారదాది ముని ముఖ్యులు చేరి
మోదమలర నిను గానముసేయ
పాలకడలిపై శేషతల్పమున పవళించేవా దేవా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips