02 July 2010

నువ్వేనా ఎదలొ నువ్వేనా నువ్వేనా ఎదురుగ నువ్వేనా

నువ్వేనా ఎదలొ నువ్వేనా నువ్వేనా ఎదురుగ నువ్వేనా
అడుగడుగున నన్నే నడిపే రహదారిని నువ్వేనా
అణువనువున నన్నే తడిపే రస గోదారివి నువ్వేనా

నువ్వేన నువ్వేనా…..

నువ్వేనా ఎదలొ నువ్వేనా నువ్వేనా ఎదురుగా నువ్వేనా


నీలినింగి నువ్వేనా నేలరాజు నవ్వు నువ్వేనా
గాలి ఈల నువ్వేనా ఆ నువ్వు నేను కానా..
పూల మాల నువ్వేనా ఆ మేఘమాల నువ్వేనా
రాగామాల నువ్వేనా నీలోనా నేను లెనా
ప్రపంచము సమస్తమూ సామాప్తమవుతున్న
చారో సాఘం మరో జగం అనేది మనమేనా

నువ్వేనా నువ్వేనా……
నువ్వేనా ఎడాలో నువ్వేనా నువు నువ్వేనా ఎదురుగా నువ్వేనా

చెంప నురుపు నువ్వేనా నా పెదవి బెరుపు నువ్వేనా
ముద్దు ముడుపు నువ్వేనా అనలేను ఎందుకన్నా..
సొగసు నదులు నువ్వేనా చరసాల నిధులు నువ్వేనా
మధన తిధులు నువ్వేనా ఇకపాయినా ఆపుతున్న…
వసంతమో ఏ మంత్రమో షరత్తు ఏదయినా
యుగాంతము సుఖాంతమయి చరిత్ర మనదే…..

నువ్వేనా ఎడాలో నువ్వేనా నువ్వేనా ఎదురుగా నువ్వేనా…

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips