17 November 2010

వలపువలె తీయగా వచ్చినావు నిండుగా

వలపువలె తీయగా వచ్చినావు నిండుగా ||2||
మెరుపువలె తళుకుమని మెరసిపోయేటందుకా ||వలపువలె||

తడబడు నడకల నడిచినపుడు నీ తత్తరపాటును చూడాలి
తలుపు మూయగనె దారులు వెదకె బిత్తర చూపులు చూడాలి ||2||
అని తలచి తలచి ఈ తరుణంకోసం తపసు చేసినది ఇందులకా ||వలపు వలె||

మురిపము లొలికే ముద్దుమోమును కురులమబ్బులో దాచుటకా
మిసమిసలాడే నొసట కుంకుమ చిరుచెమటలలో కరగుటకా ||2||
ఎదను తెరచి నీవిన్నినాళ్ళుగా ఎదురు చూచినది ఇందులకా ||వలపువలె||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips