18 November 2010

అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది

అమ్మాయే పుడుతుంది అచ్చం అమ్మలాగే ఉంటుంది
అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చం నాన్నలాగే ఉంటాడు ||అమ్మాయే||

కోటేరులాంటి ముక్కు కోలకళ్ళు లేత కొబ్బరంటి చెక్కిళ్ళు
చిలిపి నవ్వులు ఆ నవ్వుల్లో వస్తాయి చిన్ని నొక్కులు
ఆ నొక్కులే తెస్తాయి మనకెన్నో సిరులు ||అమ్మయే||

దోబూచులాడు కళ్ళు దొంగ చూపులు తియ్యతియ్యని మాటలు
తెలివితేటలు ఆ మాటలకే పడతారు కన్నె పిల్లలు
ఈ ఆత్తగారికప్పుడు ఎందరమ్మా కోడళ్ళు ||అమ్మాయే||

నీలాంటి ఆడపిల్ల కావాలి నాకు ఊహు మీలాంటి పిల్లాడ్నే
కంటాను నేను.ఇద్దర్ని కంటె వద్దన్నదెవరు? ఆ ఇద్దరు అబ్బాయిలైతేనో? ||అమ్మాయే||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips