23 November 2010

మాల ధారణం నియమాల తోరణం

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ కారణం దుష్కర్మ వారణం
జన్మ కారణం దుష్కర్మ వారణం
శరణం శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం

ఉదయాస్తమ్ముల సంధ్యలలో
పురుషార్ధత్రయ సాధనలో
చతుర్వేదముల రక్షణలో
పంచభూతముల పంజర సుఖమై
ఆరు శత్రువుల ఆరడిలో పడి
ఏడు జన్మలకు వీడని తోడని
నిన్ను నమ్మిన నీ నిజభక్తుల

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ కారణం దుష్కర్మ వారణం
శరణం శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం

ఆ ఉ మా సంగమనాదంలో
ఓం ఓం ఓం హరిహరరూపా అద్వైతంలో
శరణం శరణం శరణం శరణం
ఆ ఉ మా సంగమనాదంలో
హరిహరరూపా ద్వైతంలో
నిష్టుర నిగ్రహయోగంలో
మండలపూజా మంత్ర ఘోషలో
కర్మ అన్న కర్పూరం కరిగే
కర్మ అన్న కర్పూరం కరిగే
ఆత్మహారతులు పట్టిన భక్తుల

మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ కారణం దుష్కర్మ వారణం
శరణం శరణం శరణం శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం
అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం
శరణం అయ్యప్ప ,అయ్యప్ప శరణం ,అయ్యప్ప శరణం ,అయ్యప్ప శరణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం
జన్మ కారణం దుష్కర్మ వారణం
మాల ధారణం నియమాల తోరణం

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips