20 November 2010

గులాబిపువ్వై నవ్వాలి వయసు

గులాబిపువ్వై నవ్వాలి వయసు
జగాన వలపే నిండాలిలే
ఇలాంటి వేళ ఆడాలి జతగా
ఇలాగె మనము వుండాలిలే
మనసు దోచిమాయజేసీ
చెలినే మరచిపోవొద్దోయిరాజరాజా
గులాబిపువ్వై నవ్వాలి వయసు
జగాన వలపే నిండాలిలే

వసంత రాణి నీకోసమే కుషిగ వచ్చింది
చలాకి నవ్వు చిందించుచు ఉషారు తెచ్చింది
మయూరిలాగా నీ ముందర నాట్యం చేసేను
వయ్యారి లాగా నీ గుండెలో కాపురముంటాను
వలపుపెంచీమమతపెంచీ
విడిచిపోనని మాటివ్వాలి రాజరాజా

గులాబిపువ్వై నవ్వాలి వయసు
జగాన వలపే నిండాలిలే

మరీ మరీ నీ అందానికీ సలాము చేసేను
పదే పదే నీ గీతానికి పల్లవి పాడేనూ
యుగాలకైనా నాదానవై నీవే వుంటావు
అనంతకాలం నీ రూపమే స్మరించుకొంటాను
మనసు నీదేమమత నీదే
రేయి పగలు నాలో వున్నది నీవే సోనీ

గులాబిపువ్వై నవ్వాలి వయసు
జగాన వలపే నిండాలిలే
ఇలాంటివేళ ఆడాలి జతగా
ఇలాగె మనము వుండాలిలే
లాలలాలాలలాలాలలా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips