23 November 2010

రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా

రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార
రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార
విరజానదియే శ్రీకావేరి పరమపదమ్మే శ్రీరంగం
విరజానదియే శ్రీకావేరి పరమపదమ్మే శ్రీరంగం
శ్రీరంగడే పరమాత్ము దేవుడు శరణను మోక్షమునొసగే దేవుడు

రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార
రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార
రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార
శ్రీరంగా శ్రీరంగా శ్రీరంగా

రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార
రంగరంగయని నోరార శ్రీరంగని తలచుడు జనులారా
శ్రీరంగని కొలువుడు మనసార

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips