23 November 2010

మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య

మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య
మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకోవయ్య

భాసిల్లె ఉదయాద్రి బాలభాస్కరుడు
వెదజల్లె నెత్తావి విరబూసి విరులు
విరితేనెలా అని మైమరచు తుమ్మెదలు
లేచెను విహగాలి లేచెను నిదుర
చల్లచల్లగ వీచె పిల్లతెమ్మెరలు
రేయి వేగినది వేళాయె పూజలకు
మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య
మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకోవయ్య

పరిమళద్రవ్యాలు బహువిధములౌ నిధులు గైకొని దివ్యులు
కపిలధేనువును అద్దమ్ము పూని మహర్షి పుంగవులు
మురువు కాపాడ తుంబురు నారదులును
నీ సేవకై వచ్చి నిలిచి వున్నారు సకుటుంబముగ సురేశ్వరులు
కానుకలు గైకొని మొగసాల కాచియున్నారు
మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య
మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకోవయ్య

దేవరవారికై పూవులసరులు తెచ్చిన తొండరడిప్పొడి మురియ
స్నేహ దయాదృష్టి చిల్కగా చేసి సెజ్జను విడి కటాక్షింపరావయ్య
మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య
మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకోవయ్య

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips