15 November 2010

దేవుడా దేవుడా తిరుమల దేవుడా

దేవుడా దేవుడా తిరుమల దేవుడా
చూడర చూడరా కళ్ళూ విప్పి చూడరా ||2||
నా వాళ్ళ హృదయాలు నిజమైన వజ్రాలు
నువ్వు కొంచెం సాన పెట్టరా
శక్తులన్ని వచ్చి చేరుకుంటే
స్వర్గం వెలిసెనయ్యో భూమిపైనే

ఆలోచించు కొంచెం రైతు బిడ్డ కష్టం
అందరి ఆకలి తీర్చేటందుకు ఓడుస్తాడు సేదం
వాడలోని మలినం శుభ్రం చేసేవారు
నాలుగు రోజులు రాకపోతే కుళ్ళిపోదా ఊరు
మాసిన జుట్టు పని పట్టే వాడంటు లేకుంటే
తగ్గుతుందా తల బరువు
నీళ్ళలోనే నిలిచి ఉతికే వాడంటు లేకుంటే
నిలుచునా మన పరువు
ఏ పని ఎవరు చేస్తేనేమి వృత్తే మనకు దైవం గాని
బ్రహ్మం గారు నాడే అన్నారోయ్ ||దేవుడా||

నీ గురించి ఎవరో అరె ఏమనుకుంటె ఏమి
ఈ చెవితోటి విన్నదాన్ని ఆ చెవిలోంచి వదిలెయ్
మేఘం సాగుతున్నా కాకులు మూగుతున్నా ఆకాశానికి
మలినాలేవి అంటుకోవని చెప్పెయ్
పూల బంతి పట్టి నీటి మధ్యలో ఉంచినా తేలుతుందోయ్ పైకి సోదరా
అరె నిన్నే ఎవరో దూరం పెట్టినా నెట్టినా తేలిరారా పూల బంతిలా
మిణుగురు పురుగులు ఎన్నెన్నున్నా
పున్నమి నాటి జాబిలి తల్లె పండు వెన్నెల నాపగలవా

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips