14 November 2010

సింబలే సింబలే అంబరాలు అందిలే హాయిలే

సింబలే సింబలే అంబరాలు అందిలే హాయిలే
వలపువలపులే చేతికందే మాకు వెండి మబ్బులే
వెన్నెలమ్మా వేటకొచ్చే ఏనుగమ్మ అంబారిలో
తేనెలమ్మా త్రేనుపొచ్చే మల్లెజాజి మందారిలో ||సింబలే||

చందమామా తీసుకొచ్చే సబ్బుబిళ్ల నేనులెమ్మనీ
చంద్రవంక వాగుపొంగే స్నానమాడ నిన్నురమ్మనీ
పిల్లనెమలి సంబరం సింబలే సింబలే
పింఛమెంత సుందరం సింబలే సింబలే
పట్నమన్న పంజరం పట్తువీడె పావురం
& ఈ గూటికొచ్చే కాపురం హొయిలాలో హొయిలాలో ||సింబలే||

ఆకాశాలే నేలకొచ్చే మేడకన్నా నీడ మేలని
ఆనందాన వెల్లువచ్చే లాలపోసే కంటిపాపకి
చూడ చూడ వింతలు సింబలే సింబలే
చుక్కలేడి గంతులు సింబలే సింబలే
ఆకుపచ్చ పొద్దులు మాకులేవు హద్దులు
ఈ కొండకోన సీమలో హొయిలాలో హొయిలాలో ||సింబలే||

No comments:

                              Other Blogs తెలుగు పద్యాలు|బురిడి|అంబాజిపేట |Technology Tips