05 September 2015

గోపికమ్మా చాలునులేమ్మా నీ నిదరా

గోపికమ్మా చాలునులేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా

విరిసిన పూమాలగా  వెన్నుని ఎద వాలగా  తలపును లేపాలిగా బాలా
పరదాలే తీయక పరుపే దిగనీయక పవళింపా ఇంతగా లేరా
కడవల్లో కవ్వాలు సడి చేస్తున్నా వినక
గడపల్లో కిరణాలు లేలెమన్నా కదలక
కలికి ఈ కునుకేల తెల్లవార వచ్చెనమ్మ

గోపికమ్మా చాలునులేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా

నీ కలలన్నీ కల్లలై రాతిరిలో కరగవని
నువ్వు నమ్మేలా ఎదురుగా నిలిచెనే కన్యామణి
నీ కోసమని గగనమే భువి పైకి దిగి వచ్చెనని
ఆ రూపాన్ని చూపుతో అల్లుకుపో సౌదామిని
జంకేల జాగేల సంకోచాల జవ్వని
బింకాలు బిడియాలు ఆ నల్లనయ్య చేత చిక్కి
పిల్లనగ్రోవై ప్రియమార నవ రాగాలే పాడని
అంటూ ఈ చిరుగాలి నిను మేలుకొలుపు సంబరాన

గోపికమ్మా చాలునులేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా

ఏడే అల్లరి వనమాలి నను వీడే మనసున దయ మాలి
నంద కుమారుడు మురళీలోలుడు నా గోపాలుడు ఏడే ఏడే
లీలా కృష్ణ కొలనులో కమలములా కన్నె మది
తనలో తృష్ణ తేనెలా విందిస్తానంటున్నది
అల్లరి కన్న దోచుకో కమ్మని ఆశల వెన్న ఇది
అందరి కన్నా ముందుగా తన వైపే రమ్మన్నది

విన్నావా చిన్నారి ఏమందో ప్రతి గోపిక
చూస్తూనే చేజారే ఈ మంచి వేళ మించనీక
త్వరపడవమ్మా సుకుమారి ఏమాత్రం ఏమారక
వదిలావో వయ్యారి బృందావిహారి దొరకడమ్మ

గోపికమ్మా చాలునులేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా
గోపికమ్మా చాలునులేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా

24 August 2015

ఓ చారుశీల స్వప్న బాల యవ్వనాల ప్రేమ పాటసాల

Oh my beautiful girl
do you really wanna get on the floor
oh my glittery pearl
lets get to rock n roll

Oh my beautiful girl
do you really wanna get on the floor
oh my glittery pearl
lets get to rock n roll

ఓ చారుశీల స్వప్న బాల యవ్వనాల ప్రేమ పాటసాల
మల్లిపూల మాఫియాల రేపినావే గుండెలోన గోల
యే hot hot hot hot mexican tequila
చిక్కినావే చిన్ననాటి ఫేంటసీల
ఓ part part cute indian masala
నీ స్మైలే love symbol  ఆ
ఓ చారుశీల స్వప్న బాల యవ్వనాల ప్రేమ పాటసాల
మల్లిపూల మాఫియాల రేపినావే గుండెలోన గోల
Oh my beautiful girl
do you really wanna get on the floor
oh my glittery pearl
lets get to rock n roll
Coniacula కొత్తగుంది కిక్
చేతికందెనె సోకు blank check check
mercury  మబ్బుని పూలతో చెక్కితే
శిల్పమై మారినా సుందరి
కాముడు రాసిన glamour dictonary
నీ నడుము వంపున scenery

ఓ చారుశీల స్వప్న బాల యవ్వనాల ప్రేమ పాటసాల
మల్లిపూల మాఫియాల రేపినావే నాలోన గోల

love missile లా దూకుతున్న హంస హంస
wildfire పై వెన్నపూస వయసా వయసా
నా ముని వేళ్ళకు కన్నులు మొలిచెనె
నీ సిరి సొగసును తాకితే
నా కను రెప్పలు కత్తులు దూసినే
నువ్విలా జింకలా దొరికితే
ఓ చారుశీల స్వప్న బాల యవ్వనాల ప్రేమ పాటసాల
మల్లిపూల మాఫియాల రేపినావే గుండెలోన గోల


జత కలిసే జత కలిసే జగములు రెండు జతకలిసే

జత కలిసే జత కలిసే జగములు రెండు జతకలిసే
జత కలిసే జత కలిసే అడుగులు రెండు జతకలిసే
జనమోక తీరు వీళ్ళోక తీరు ఇద్దరొకలాంటి వారు
అచ్చు గుద్దినట్టు ఒక కలగంటూ ఉన్నారిద్దరు
ఏ కన్ను ఎపుడు చదవని పుస్తకమై వీరు
చదివేస్తున్న రానందంగా ఒక్కరినీ ఇంకొకరూ

నలుపు జాడ నలుసైనా అంటుకోని  హృదయాలు
తలపు లోతున ఆడామగలని గుర్తులేని పసివాళ్ళు
మాటలాడుకోకున్న మది తెలుపుకున్న భావాలు
ఒకరికొకరు ఎదురుంటే చాలులే నాట్యమాడు ప్రాయాలు
పేరుకేమో వేరు వేరు బొమ్మలేమరీ
ఇరువురికి గుండెలోని ప్రాణమొక్కటే కదా
బహుశా బ్రహ్మ పొరపాటులోన ఒక్కరే ఇద్దరు అయ్యారు
ఏ కన్ను ఎపుడు చదవాని పుస్తకమై వీరు
చదివేస్తున్న రానందంగా ఒకరిని ఇంకొకరు

ఉన్నచోటు వదిలేసి ఎగిరిపోయెనీలోకం
ఏకమైన ఈ జంట కొరకు ఏకాంతామివ్వటం కోసం
నీలి రంగు తెర తీసి తొంగి చూసే ఆకాశం
చూడకుండా ఈ అద్బుతాన్ని అసలుండలేదు ఒక నిమిషం
నిన్నరాక ఇందుకేమో వేచి ఉన్నది
ఎడతెగని సంబరాన తేలినారు నేడిలా
ఇప్పుడే కలిసి అప్పుడే వీరు ఎప్పుడో కలిసిన వారయ్యారు
ఏ కన్ను ఎపుడు చదవని పుస్తకమై వీరు
చదివేస్తున్నారానందంగా ఒకరిని ఇంకొకరూ

23 August 2015

ధీవర ప్రసర శౌర్య ధార

హు నన హూన్నన హూన్నన హూన్నన నచ్చానా
హు నన హూన్నన హూన్నన హూన్నన అంతగానా
అందని లోకపు చంద్రికనై ఆహ్వానిస్తున్నా
అల్లరి ఆశల అభిసారికనై నీకై చూస్తున్నా ఆ
ధీవర ప్రసర శౌర్య ధార
ఉత్సర స్థిర గంభీర
ధీవర ప్రసర శౌర్య ధార
ఉత్సర స్థిర గంభీర

అలసినా సొలసినా ఒడిలో నిన్ను లాలించనా
అడుగునై నడుపనా నీజంట పయనించనా
పడి పడి తల పడి వడి వడి త్వరపడి వస్తున్నా ఏదేమైనా
సిగముడి విడిచిన శిఖరపు జలసిరి ధారల్ని జటాఝూటంలా
ఢీకొని సవాలని తెగించి నీవైపు దూసుకొస్తున్నా

ఉత్క్రమా అసమ శౌర్యధామ ప్రోధ్గమ తవ భీతిర్మా
ఉత్క్రమా అసమ శౌర్యధామ ప్రోధ్గమ తవ భీతిర్మా

నిలువనా ఎదుగరా నిను రమ్మంది నా తొందరా
కదలికే కదనమై గగనాకెదురీదరా
విజితరిపు రుధిరధార కలిత అసిధర కఠోర
కుల కుధర తిలిత గంభీర జయ విరాట్ వీరా
విలయ గగన తల భీకరా గర్జత్ ధారాధరా
హృదయ రసకాసారా విజిత మధు పారావార

భయదరం సౌ విభవ సింధు సుపర ధం గం భరణ రండి
భయదరం సౌ విభవ సింధు సుపర ధం గం భరణ రండి
భయదరం సౌ విభవ సింధు సుపర ధం గం భరణ రండి
భయదరం సౌ విభవ సింధు సుపర ధం గం భరణ రండి

ధీవర ప్రసర శౌర్య ధార ఉత్సర స్థిర గంభీర
ధీవర ప్రసర శౌర్య ధార ఉత్సర స్థిర గంభీర

ధీవర ధీవర ప్రసర శౌర్య ధార
దరికి చేరరార ఉత్సర సుందర స్థిర గంభీర  చెలి నీదేరా

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో
పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా
జంటకట్టేసిన తుంటరోడ నీతో
కొంటె తంటాలనే తెచ్చుకుంటా దొరా
వేయి జన్మాల ఆరాటమై
వేచి ఉన్నానే నీ ముందర
చేయి నీ చేతిలో చేరగా
రెక్క విప్పిందే నా తొందర

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో
పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా

మాయగా నీ సోయగాలాలు  వేసి
నన్నిలా లాగింది నువ్వే హలా
కబురులతో కాలాన్ని కరిగించే వ్రతమేలా
హత్తుకుపో నను ఊపిరి ఆగేలా
బాహు బంధాల పొత్తిళ్లలో విచ్చుకున్నావే  ఓ మల్లిక
కోడె కౌగిళ్ల ఒత్తిళ్లలో  పురి విప్పింది నా కోరిక

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో
పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా

కానలో నువు నేను ఒకమేను కాగా
కోనలో ప్రతి కొమ్మ మురిసేనుగా
మరుక్షణమే ఎదురైనా మరణము కూడా పరవశమే
సొంతము నేనే  సొంతము అయ్యాకా
చెమ్మ చేరేటి చెక్కిళ్లలో చిందులేసింది  సిరివెన్నెల
ప్రేమ ఉరేటి నీ కళ్లలో  రేయి  కరిగింది తెలిమంచులా

పచ్చ బొట్టేసిన పిల్లగాడా నీతో
పచ్చి ప్రాయాలనే పంచుకుంటానురా
జంటకట్టేసిన తుంటరోడ నీతో
కొంటె తంటాలనే తెచ్చుకుంటా దొరా

11 April 2012

యూ ఆర్ మై హనీ

యూ ఆర్ మై హనీ...
యూ ఆర్ మై జనీ...
ఓ ప్రియా ప్రియా...
ఓ మై డియర్ ప్రియా
నీ ప్రేమలొ మనసే మునిగింది వేళా
తెలుసా నీకైనా ఒంటరి ఊహల్లో
ఉన్నా ఊపిరిలో నువ్వేలే ప్రియా
ఐ లవ్ యూ అని పలికినదే
నిను తాకిన గాజైనా
అలిగిన నా చెలి నవ్వుల్లో
నీ ప్రేమని చూస్తున్నా
యూ ఆర్ మై ఎవ్రీథింగ్ (4)
ఎవ్రీథింగ్... ఎవ్రీథింగ్...
॥ప్రియా॥

చరణం : 1

ప్రాయం నిన్నేదో సాయం అడిగిందా
దోబూచులాటే వయసు ఆడిందా
తుళ్లింత పేరే ప్రేమ అనుకుంటే
నా పెదవి నిన్నే దాచుకుంటుంది
విడిగా నిన్నొదలను నీకేం కానివ్వనూ
కదిలే నీ కలకు ప్రాణం నేను
ఏమంటావో... ఏమంటావో...
॥లవ్ యూ॥

చరణం : 2

ఆకాశం నేనై అంతటా ఉన్నా
తారల్లే నాపై మెరిసి పోలేవా
నీ అల్లరిలోనే తేలిపోతుంటే
నీ చెలిమే చనువై చేరుకోలేవా
ఉన్నా నీకందరూ
నాలా ప్రేమించరూ
నీకు నేనున్నా రా బంగారు
ఏమౌతునో... నీ మాయలో...
॥లవ్ యూ॥
ఓ ప్రియా ప్రియా...
ప్రియా ప్రియా...

అదిరే అదిరే...

అదిరే అదిరే...
నీ నల్లని కాటుక
కళ్లే అదిరే
అదిరే అదిరే...
నా మనసే
ఎదురు చూసి
చిన్నదాన నీకోసం...
ఓ చిన్నదాన నీకోసం (2)
నచ్చావే నచ్చావే అంటూ ఉంది
మనసీ నిమిషం
ఏదైనా ఏమైనా వేచున్నా నేను
చిన్నవాడ నీకోసం... (2)
మాటలన్ని నీకోసం...
మౌనమంత నీకోసం
చరణం : 1 కూ... అనే కోయిలా
ఉండదే రాయిలా
కొత్తపాట పాడుతుందిలా
తీయని హాయిలో తేలని గాలిలో
పెళ్లిదాక పరిచయం ఇలా
హే... ఎటువెపైళ్లినా నే నిన్నే చేరనా
మెలిపెడుతూ ఇలా ముడిపడిపోనా
జాజికొమ్మె నాచెలి
జావళీలే పాడెనురో
ప్రేమ అంటే అంతేరో అన్నీ వింతేరో
వేకువంతా నీకోసం...
వెన్నెలంతా నీకోసం...
ఊసులన్నీ నీకోసం...
ఊపిరుంది నీకోసం...
చరణం : 2
ప్రేమ పుస్తకాలలో
లేనేలేని పోలిక
రాయడం కాదు తేలిక...
మాటలే రావుగా మౌనమే హాయిగా
భావమైతే బోలెడుందిగా...
నీ నవ్వే సూటిగ తెలిపిందే రాయికా
చాల్లే తికమక అల్లుకుపోవే
ఓ... గాలిలోనే రాసినా
మన ప్రేమ అయితే చెదరదులే
అలలు అడుగున మునిగినా
తీరం చేరదులే
కాదల్ అయిన నీకోసం...
ప్రేమ అయిన నీకోసం...
లవ్ యూ అయిన నీకోసం...
ఇష్క్ అయిన నీకోసం...

11 March 2012

సింగరేణుంది బొగ్గే నిండింది

సింగరేణుంది బొగ్గే నిండింది
పోలవరం ఉంది పొలమే పండింది
కోనసీమ ఉంది కోకే కట్టింది
కన్నెపిల్ల ఉంది కన్నే చెదిరింది
చెయ్యేదో చెయ్యాలంది కాలేదో వెయ్యాలంది
గజ్జెల పట్టీలు తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
నా కన్నె వయసు తీర్చమంది వర్రీ వర్రీ
గజ్జెల పట్టీలు తెస్తాడే చెర్రీ చెర్రీ
నువ్వడిగిందే ఇస్తాడే డోంట్ వర్రీ వర్రీ

పండ్ల తోట ఉంది పండు తెంపలేదు
చింత చిగురు ఉంది పులుపు చూడలేదు
పాల ముంత ఉంది జున్ను తీయలేదు
కుర్ర కాంత ఉంది కౌగిలింత లేదు
హే పెదవేదో పెట్టాలంది నడుమేదో పట్టాలంది
పాపిటబిల్ల తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
పల్లకిలో వస్తా డోంట్ వర్రీ వర్రీ
ఏడు గుర్రాలెక్కొస్తా పోరీ పోరీ
ఏస్కుపోతా నిన్ను డోంట్ వర్రీ వర్రీ

పట్టెమంచముంది పక్క ఎక్కలేదు
పాల గ్లాసు ఉంది ఎంగిలి కాలేదు
అంత ఎదురగుంది అర్ధమైతలేదు
మేడ మిద్దె ఉంది ముచ్చటైతే లేదు
హే దర్వాజా ముయ్యాలంది తర్బూజా ఇయ్యాలంది
వెండి మట్టెల్ తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
వెంట పడి వస్తా డోంట్ వర్రీ వర్రీ
పుస్తెలతాడు తెస్తానే పోరీ పోరీ
పస్తు ఇంక లేదు డోంట్ వర్రీ వర్రీ

సింగరేణుంది బొగ్గే నిండింది
పోలవరం ఉంది పొలమే పండింది
కోనసీమ ఉంది కోకే కట్టింది
కన్నెపిల్ల ఉంది కన్నే చెదిరింది
చెయ్యేదో చెయ్యాలంది కాలేదో వెయ్యాలంది
గజ్జెల పట్టీలు తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ
నా కన్నె వయసు తీర్చమంది వర్రీ వర్రీ
గజ్జెల పట్టీలు తెస్తాడే చెర్రీ చెర్రీ
నువ్వడిగిందే ఇస్తాడే డోంట్ వర్రీ వర్రీ

ఒక పాదం మోపగలిగే చోటే చాలే

ఒక పాదం మోపగలిగే చోటే చాలే
ఒకరోజు జీవితాన్నే గడుపుదామే
ఒక పాదం మోపగలిగే చోటే చాలే
ఒకరోజు జీవితాన్నే గడుపుదామే
ఓ తమన్నా you are you are you are my దిల్ కి తమన్నా
ఓ తమన్నా you are you are you are my దిల్ కి తమన్నా
హేనా హేనాహో నీ కురులే kurkure లేనా
హేనా హేనాహో నీ పాదం cadbury ఏనా
హేనా హేనా ఈ నేలకు జారిన Rainbow నువ్వేనా

నువ్వే నారేయి పగల్ నువ్వే నా హాయి దిగుల్
కాదల్లే గుండెల్లో చేరావే చూస్తూనే ఆశలకే సంకెల్లే వేసావే
నువ్వే నే కన్న కలల్ నువ్వే నాకున్న సిరుల్
మెరుపల్లే చిణుకల్లే కలిసావే వస్తూనే మబ్బల్లే ముసురల్లే కమ్మావే
సరికొత్తగ జన్మిస్తున్నా నిలువెత్తుగ జత కడుతున్నా
నీ నీడల్లోనే వెలుగై వస్తున్నా
హేనా హేనాహో one day నీ వెంటే కాన
హేనా హేనాహో wonder లే చూపించేనా
హేనా హేనా వందేళ్ళకు సరిపడా సరదా అందియనా

ఒకటే ఆ ఆకాశం ఒకటే ఈ అవకాశం
పక్షులకే రెక్కలనే తొడగాలే
మెరిసేటి చుక్కలకే చుక్కలనే చూపాలే
ఒకతే ఈ సంతోషం ఒకటే మన సందేశం
ఏ పువ్వలకే రంగులనే పంచాలే
సెలయేటి పరుగులకే పరుగులనే పెంచాలే
అరెరరెరె హరివిల్లైనా అరెరరెరె సిరి జల్లైనా
మన ఆనందానికి ఆనందించేనా
హేనా హేనాహో one day నీ వెంటే కాన
హేనా హేనాహో wonder లే చూపించేనా
హేనా హేనా వందేళ్ళకు సరిపడ గుర్తులు నిలిపేనా

డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లా డిల్లా

డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లా డిల్లా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లా డిల్లా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా
హే మిలుకు మిలుకు సిలకా నీ మీఠా పెదవే కొరకా
డిల్లకు డిల్లకు డిల్లకు డిల్లా డిల్లకు చేయకే పిల్లా
మిలుకు మిలుకు సిలకా నీ మీఠా పెదవే కొరకా
కొణిదెల వారి కొడుకా నీకపుడే అంతంటి దుడుకా
ఏమైందో నిను చూసాకా ఎగిరిందే మనసే ఇనక
అయ్యబాబోయి వెనకే పడక కొంచమాగర కొత్త పెళ్ళికొడకా
హే తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల కోడి పిల్ల
నువ్వు తల్లాడిల్లి తల్లవుతావే తెల్లవారెకల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఎల్లా నీ వల్ల కాదు ఎల్లా
నీ గల్లీ లొల్లి చెల్లదురో ఇది ట్యూనా చేప పిల్ల

మిలుకు మిలుకు సిలకా నీ మీఠా పెదవే కొరకా
కొణిదెల వారి కొడుకా నీకపుడే అంతంటి దుడుకా

ఎలలో ఎలలో ఎలలేమా ఎలలేమా ఏ ఎలలేమా
ఎలలో ఎలలో ఎలలేమా ఎలలేలేమా

రోటి కపడా లైఫే నీది
Rolls Royce రేంజే నాది
నీకు నాకు ప్యారంటే పరిహాసం రా చిన్నా
వంద టన్నుల పవరే ఉన్నా
ఒంపు సొంపుల శిల్పం నువ్వా
రిస్క్ లేని ఇష్క్ అంటే థ్రిల్ల్ ఉండదు నాకైనా
ఏ సొగసైనా సరి తూగేనా ఎవరెస్టుని నేనేగా
నే చిటికేస్తే దిగి వస్తారే ఏంజెల్సే ఏకంగా
హే తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల కోడి పిల్ల
నువ్వు తల్లాడిల్లి తల్లవుతావే తెల్లవారెకల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఎల్లా నీ వల్ల కాదు ఎల్లా
నీ గల్లీ లొల్లి చెల్లదురో ఇది ట్యూనా చేప పిల్ల

చింగుతాంగు చింగుతాంగు చనక్ చనక్
నీ పాలరాతి నవ్వులన్నీ హాంఫట్టు
అంతవరకు వెల్లిపోకు అందదయ్యో ఈ సరుకు
Brad Pitt లా Body పెంచి
HipHop స్టెప్పులు నేర్చి Rich పోరికి స్కెట్చే వేస్తే Reach అవ్వలేవంటా
కోరుకున్నది దొరికేదాక స్పీడు బ్రేకరు లేదే ఇంక
గోల్ ఎపుడూ మిస్ అవదే నే గేలం వేసాక
పాగల్ హై క్యా క్రేజీగా నువ్వు చేయకు భేజా ఫ్రై
ఏదేమైనా ఏం జాతకమే నే పడ్డా నీవెనక

హే తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల తెల్ల కోడి పిల్ల
నువ్వు తల్లాడిల్లి తల్లవుతావే తెల్లవారెకల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఎల్లా నీ వల్ల కాదు ఎల్లా
నీ గల్లీ లొల్లి చెల్లదురో ఇది ట్యూనా చేప పిల్ల

వాన వాన వెల్లువాయె వాయె వాయె వాయె

వాన వాన వెల్లువాయె వాయె వాయె వాయె
కొండ కోన తుల్లిపోయే పోయే పోయే పోయే
చెలియ చూపులే చిలిపి జల్లులై మేను తాకగా
ఏదో ఏదో ఏదో హాయి హాయి హాయి

వాన వాన వెల్లువాయె వాయె వాయె వాయె
కొండ కోన తుల్లిపోయే పోయే పోయే పోయే
ప్రియుని స్వాసలె పిల్ల గాలులై మోము తాకగా
ఏదో ఏదో ఏదో హాయి హాయి హాయి

చక్కని చెక్కిలి చిందే అందపు గంధం
పక్కన చేరిన మగ మహారాజుకి సొంతం
హో తొలకరి చిటపట చినుకులలో మకరందం
చిత్తడి పుత్తడి నేలకదే ఆనందం
చిగురుటాకూలా చలికి ఒణుకుతూ చెలియ చేరగా
ఏదో ఏదో ఏదో హాయి హాయి హాయి

ఒకరికి ఒకరయి హత్తుకుపోయిన వేళా
ఒడిలో రేగేను ఏదో తెలియని జ్వాలా
ముసిరిన చీకటిలో చిరుగాలుల గోలా
బిగిసిన కౌగిట కరిగించెను పరువాలా
కలవరింతలే పలకరింపులై పదును మీరగా
ఏదో ఏదో ఏదో హాయి హాయి హాయి హాయి హాయి హాయి
హాయి హాయి హాయి హాయి హాయి హాయి

silent చూపులోడు violent చేతలోడు

silent చూపులోడు violent చేతలోడు current కండలోడు
silent చూపులోడు violent చేతలోడు current కండలోడు కడక్కు చాయ్ వీడు చిరుత
హే He is the mister తీస్ మార్ ఖాన్ రచ్చా
అరె దేక్ ధనాధన్ తక్ దక్ ధూం ధాం రచ్చా
He is the mister తీస్ మార్ ఖాన్ రచ్చా
అడుగేస్తే సీడెడ్ ఆంధ్రా నైజాం రచ్చా

అరె కుర్రగాడు చూడబోతే కచ్చా
వీడి లక్షణాలు చూడబోతే లక్షా
వీడు రెచ్చిపోతే కచ్చితంగా రచ్చా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
He is gonna be a mega star
He is gonna be a giga star
యుగ యుగ యుగ యుగా స్టార్
పగలు రాత్రి ఎగసే Blaster
హే He is the mister తీస్ మార్ ఖాన్ రచ్చా
అరె దేక్ ధనాధన్ తక్ దక్ ధూం ధాం రచ్చా
He is the mister తీస్ మార్ ఖాన్ రచ్చా
అడుగేస్తే సీడెడ్ ఆంధ్రా నైజాం రచ్చా

నేనే నా బాటేదో చూస్తా
నేనే నా పోటీకి వస్తా
నేనే నా దిస్టంతా తీస్తా
రచ్చ రచ్చ రచ్చ రచ్చ
నేనే నా భారాన్ని మోస్తా
నేనే నా కాలాన్ని తోస్తా
నేనే నా చరిత్ర రాస్తా
రచ్చ రచ్చ రచ్చ రచ్చ రే
చంద్రమే నాలో ఉంటుంది
శిఖరమే నా కిందుంటుంది
గమ్యమే నా వెనకే వస్తుంది ఈ ఈ ఈ
రే పట్టుకుంది వీడికేదో పిచ్చా
ఇది పిచ్చి కాదు అర్ధమైతే అచ్చా
వీడి పాట్టుదల రాచుకుంటే రాచ్చా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
He is gonna be a google star
He is gonna be a gogo star
We go we go we go star
వీడి బలమే వీడికి Booster

హే He is the mister తీస్ మార్ ఖాన్ రచ్చా
అరె దేక్ ధనాధన్ తక్ దక్ ధూం ధాం రచ్చా

ఈల కొట్టి డోలు కొట్టి డప్పు కొట్టి దంచి కొట్టి
రచ్చా రచ్చా హే రచ్చా రచ్చా హే హే హే హే
గోల పెట్టి లొల్లి పెట్టి కేక పెట్టి కూత పెట్టి
రచ్చా రచ్చా హే రచ్చా రచ్చా హే హే హే హే
హే హే హే హే హే హే

భైలో సే మేరీ జాన
బార్బే లో డే ధన ధన
say రచ్చ he is a sexy star
మైగో సే హర హర
జమైకో లే ధిక్ తర
say రచ్చ to the handsome star

గెలుపే నర నరాల్లో ఆశ
గెలుపే నవ నాడుల్లో భాష
గెలుపే నా రక్తంలో దోష
రచ్చ రచ్చ రచ్చ రచ్చ
గెలుపే నా మాటల్లో యాస
గెలుపే నా పాటల్లో రాసా
గెలుపే నా ప్రపంచ వీసా
రచ్చ రచ్చ రచ్చ రచ్చ
హే జీవమే మా నాన్నిచ్చాడు
జీవితం అది మీరిచ్చారు
గెలవడం తను నాకే నేర్పాడు డు డు డు
వీడి మాటలోన లేదు లేదు మచ్చ
వీడు ముందు ఇంక ఎవ్వడైన బచ్చా
వీడు తలుచుకుంటే ఎక్కడైనా రచ్చా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
He is gonna be a stunning star
He is gonna be a screening star
only one winning star
యువతీ యువకుల ఎదలో poster poster poster

హే He is the mister తీస్ మార్ ఖాన్ రచ్చా
అరె దేక్ ధనాధన్ తక్ దక్ ధూం ధాం రచ్చా

23 February 2012

మట్టిలోని చెట్టు వేళ్ళలాగ ఉన్నచోటునే ఉంటాం

మట్టిలోని చెట్టు వేళ్ళలాగ ఉన్నచోటునే ఉంటాం
ఉట్టి నేల మీది ఓడ నెక్కి ఒడ్డుకెళ్ళమంటాం
వాస్తవాలు చూసి చూడనట్టు కళ్ళు మూసుకుంటాం
బొటన వేలితో నొసటి రాతలు చదువుతుంటాం
ఇదొక నిత్య నరకం అని నిందించి ఏం లాభం
సగటు మనిషి లోకం ఈ త్రిశంకు స్వర్గం
బొందితోనే అందుకున్నామని సంతోషిద్దాం

ఎప్పటికప్పుడు వేరే కొత్త కథలు చెప్పమందాం
భేతాళుడి మాటైతే బ్రతుకు ప్రయాణం
ఎక్కడికక్కడ సరేలే అని సర్దుకుపోయే తత్వం
తలకెక్కిందంటే ఇక తెలియదు భారం
ఫక్కుమనకంటూ దుఃఖమడ్డుపడితే
వెక్కి వెక్కి నవ్వుతూ కళ్ళు తుడుచుకుంటే
విసుగెత్తి మనని విడిచిపోదా విషాదం

సుక్కలు లెక్కలు పెడుతూ మన చిక్కులు పోల్చుకుందాం
తక్కువే కదా అని తేలిక పడదాం
ఆస్తులు లేకపోతేనేం అప్పులు ఉన్నవాళ్ళం
అసలు లేని వాళ్ళ కన్నా నయమనుకుందాం
పస్తులు అనుకుంటే పరువుకి కష్టం
ఉపవాసముంటే ఏమిటంట నష్టం
ఆశకన్న ఆకలేమి ఎక్కువా

13 February 2012

షకలక బేబి షకలక బేబి

షకలక బేబి షకలక బేబి
షకలక బేబి షకలక బేబి
షకలక బేబి షకలక బేబి లుక్కులివ్వ తోచలేదా
షకలక బేబి షకలక బేబి లవ్వు చెయ్య తోచలేదా
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
షకలక బేబి షకలక బేబి లుక్కులివ్వ తోచలేదా
షకలక బేబి షకలక బేబి లవ్వు చెయ్య తోచలేదా
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
మాటలన్నీ చెప్పేటి రోజా ఒకటి విసిరి చూడు
షైయో షైయో షైయో షైయో
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
బబబ బబబబబ భయమేల
దదద దదదదద దడ ఏల
లోలోన దాగిందంతా లెటర్ రాసి పంపవేల
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
యే షకలక బేబి షకలక బేబి లుక్కులివ్వ తోచలేదా అయ్ కరబ
షకలక బేబి షకలక బేబి లవ్వు చెయ్య తోచలేదా

సాగర తీరంలో కాలే మండుటెండల్లో
మిట్టమధ్యానం మీట్ అవుదాం హా..హా..
ఒక కోక కోలాలో రెండు స్ట్రాలువేసి సాయంకాలం దాక తాగుతుందాం
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నా డ్రెస్సు మీద ice cream వేసిపో..
అది తుడిచేశాక్కూడా తాకిపో
షై యైయై యైయై యైయై యైయ్యా
friday temple కి తీసుకుపో saturday discotheque తీసుకుపో
sunday titanic తీసుకుపో తీసుకుపో...
న న న న న న న న న న న
న న న న న న న న న న న

యే షకలక బేబి షకలక బేబి లుక్కులివ్వ తోచలేదా అయ్ కరబ
షకలక బేబి షకలక బేబి లవ్వు చెయ్య తోచలేదా
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ

నే స్త్రీనైతే నువ్వు మగవాడైతివి ఎక్ తుజే కేలియే
పట్టుకో ఎక్ తుజే ఎక్ తుజే ఎక్ తుజే కేలియే
ఎక్ తుజే ఎక్ తుజే ఎక్ తుజే కేలియే
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ నొ
హే హే హే ఏమైందిరా మీకు
స్త్రీలంటే నీకు ద్వేషమా
నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళ ముసలాడివా
యంత్రానికి పుట్టినోడివా
షైయో హోరే
ఆశ నీకు లేనేలేదా
నువ్వు మీసం ఉన్న చెట్టు చెమ్మవా హాహాహాహ
క్రీస్తు పూర్వం పుట్టినోడివా
షైయో హోరే
లవ్వుల్లో మునిగి life అంతా విసిగి గెడ్డాలే పెంచుకున్నాం చాలు చాలు
అమ్మాయిలు చదువులో అధికులవగా మేము ఓడిపోయాం ఓడిపోయాం
లవ్వుల్లో పడితే లవ్వుల్లో పడితే జీవితం సాగునులే సాగేనులే
లైఫుల్లో గేలిస్తే లైఫుల్లో గెలిస్తే అమ్మాయిలే వచ్చునులే వలచేనులే

షకలక బేబి షకలక బేబి లుక్కులివ్వ తోచలేదా
షకలక బేబి షకలక బేబి లవ్వు చెయ్య తోచలేదే
షకలక బేబి షకలక బేబి లవ్వు చెయ్య తోచలేదా
i don't want i don't want i don't want to love
i don't want i don't want i don't want to lose
i don't want i don't want i don't want to love
i don't want i don't want i don't want to lose
ఏ పోయా adios amigos

26 December 2011

ఒంటిగంట కొట్టినాక ఓరినాయనో

మాతిరెమూఒసా సాయి ఆయీఆయిదే మూసా
సోలేమాయి సాయీ
సారొస్తారొస్తార రత్త రత్త రత్తారే
దావత్ ఏ ఇస్తారా రత్తా రత్తారే
సారొస్తారొస్తారా రత్త రత్త రత్తారే
దావత్ ఏ ఇస్తారా రత్త రత్తారే

ఒంటిగంట కొట్టినాక ఓరినాయనో
వేడి పుట్టె వంటిలోన ఏటి సెయ్యనో
సారొస్తారొస్తారె సారొస్తారొస్తారె
కోరికేదో రేపుతుంటే ఏడ దాచనో
లంగరేసి లాగుతుంటే ఎట్టా ఆగనో
వాలు కళ్ళకే నచ్చినావు తెగ
లోపలేక్కడో అంటుకుంది సెగ
నీ చూపు కందిరీగ కొరికి తినగా
తుజ్ పె ఫిదా హోగా
సారొస్తారొస్తార రత్తా రత్తా రత్తారే
దావత్ యే ఇస్తారా రత్తా రత్తారే
సారొస్తారొస్తార రత్తా రత్తా రత్తారే
దావత్ ఏ ఇస్తార రత్తా రత్తారే

మాతిరెమూఒసా సాయీఆయీఆయి
ముద్ద బంతి రావె రావె
ముద్ధు గుమ్మ రావె రావె
ముస్తాబయ్యి రావె రావె
ముద్దులిచ్చి పోవె పోవె
ఏహే వస్తారే వస్తారే వస్తారే

రామ సిలకో రాను అనకో
మేరే దిల్ కో ఫరక్ లేదు గిల్లుకో
బెంగ తీరి పోతే అల్లుకో
ఇది ఉడుకో లేక దుడుకో
అగ్గి రాజుకుంటే సుప్పనాతి ఇనకో
సిగ్గు పానకంలో జర జర పుడకో

తేరి నజరోంకా ఏక్ ఇషార యార
మై చోడ్ చలూన్ జగ్సారా జారా
తేరి బాహోంక సహార అ
మాంగో దూబారా జరా తాంలే ఆరా

సారొస్తారొస్తారె రత్తా రత్తా రత్తా రే
దావత్ ఏ ఇస్తారే రత్తా రత్తారే
సారొస్తారొస్తారె రత్తా రత్తా రత్తా రే
దావత్ ఏ ఇస్తారె రత్తా రత్తారే

మతిరెమూఒసా మత్తిరెమొసా
సాయీఆయి ఆఅయిదె మూసా సొరె మాఈ సాయీ
సారొస్తా సారొస్తా
సారొస్తారొస్తార రత్తా రత్తా రత్తారే
దావత్ ఏ ఇస్తార రత్త రత్తారే

I Love You అంటే ఛీ కొట్టి పోతావ్

పిల్లా చావ్వే
I Love You అంటే ఛీ కొట్టి పోతావ్
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ చావ్ చావ్
తేరేలియే పిచ్చెక్కి పోయే
నన్నిట్టా వదిలి పోతావా నన్నిట్టా వదిలిపోతావా
మంచోడ్నేం కాదా నేనచ్చలేదా
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ చావ్ చావ్
మేరేలియే ఓ సూపు సూడే
ఏంటంత కోపం నా మీద ఏంటంత కోపం నామీద

పిల్లా చావ్వే
చూపుల్నే ఎరగా వేసి చాపెల్లే పట్టేసావ్
ఊరించే వయ్యారంతో ఉడుమల్లే చుట్టేసావ్
హస్కీగా నవ్వే నవ్వి విస్కీలా ఎక్కేసావ్
నా దిల్లో మంచం వేసి దర్జాగా బజ్జున్నావ్
నాక్కూడా తెలియకుండా నా మనసే కొట్టేసావ్
కాబట్టే పిల్లా ఎంతో ముద్దొచ్చావ్
తేరేలియే పిచ్చెక్కి పోయే
నన్నిట్టా వదిలి పోతావా నన్నిట్టా వదిలిపోతావా

పిల్లా చావ్వే
I Love You అంటే ఛీ కొట్టి పోతావ్
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ చావ్ చావ్
తేరేలియే పిచ్చెక్కి పోయే
నన్నిట్టా వదిలి పోతావా నన్నిట్టా వదిలిపోతావా

హే పిల్లా నీ మీద why did I go దీవాన
why don't you go to hell అరె జజ తు మర్జాన
తూ నె ఇస్ దిల్కో తోడా జబ్ త మై అంజాన
దిల్ మేరి జిందగి మై తు కభీ న ఆన
నీ అందం rail engine తో నా మనసుని తొక్కించావ్
నన్నింట్టా భూచక్రం లన్నీ చుట్టూ తిప్పించావ్
నన్ను అట్టా ఇట్టా తిప్పి నను బోర్లా పడగొట్టావ్
దుప్పట్లో దోమై దూరి నిద్దర్నే చెడగొట్టావ్
నా దారిన నేపోతుంటే నువ్వెందుకు కనిపించావ్
నా దిక్కు మొక్కు నువ్వే అనిపించావ్
మేరేలియె ఓ సూపు సూడే
ఏంటంత కోపం నా మీద ఏంటంత కోపం నా మీద

పిల్లా చావ్వే
I Love You అంటే చీ కొట్టి పొతావ్
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ చావ్ చావ్
తేరేలియే పిచ్చెక్కిపోయే
నన్నిట్టా వదిలి పోతావ నన్నిట్టా వదిలిపోతావా
మంచోడ్నేం కాదా నే నచ్చలేదా
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ చావ్ చావ్
మేరేలియే ఓ ఓ సూపు సూడే
ఏంటంత కోపం నా మీద ఏంటంత కోపం నామీద
పిల్లా చావ్వే

సందమామ నవ్వే సందమామ

సందమామ నవ్వే సందమామ
మంచు బొమ్మ నీ మనసే ఇచ్చుకోమ్మా
సందమామ ఏ నడిచే సందమామ
సత్య భామ నువ్వుంటే చాలులేమా
ఓ ఓ ఓ కన్నుల్లో దాచనే ఏ ఏ ఏ
కన్నీరై జారకు ఓ ఓ ఈ ఓ
అల్లాడి పోతా ఓ ఓ ఈఓ
ఓ భావరీ ఓ భావరీ రత్తావిరవరరవరా

హోయమ్మా నీ కంటిలోనే చెమ్మ
రానీను నమ్మవే గుమ్మా నీకోసమున్నదీ జన్మా
ఓ యమ్మా సందేహమెందుకోయమ్మా
నా గుండె కోసి చూడమ్మా నీ బొమ్మే ఉంటాదోయమ్మా హా హా
ఓ ఓ ఇయో కన్నుల్లో దాచా ఓ ఓ ఇయో
గుచ్చే బుట్ట బొమ్మ ఊగే పూల కొమ్మ
నన్నే కట్టుకోమ్మా చుట్టు చుట్టుకోమ్మా

ఓ ఓ ఓ కలలెన్నో కన్నానే నే నే నే
కూల్చేసి వెల్లకూ ఓ ఓ ఇయో
గుండాగి పోతా ఓ ఓ ఇయో

సందమామ ఏ నవ్వే సందమామ
మంచు బొమ్మ నీ మనసే ఇచ్చుకోమ్మా
సందమామ ఏ నడిచే సందమామ
సత్య భామ నువ్వుంటే చాలులేమా
ఓ ఓ ఓ కన్నుల్లో దాచానే ఏ
కన్నీరై జారకు ఓ ఓ ఇయో
అల్లాడి పోతా ఓ ఓ ఇయో
గుచ్చే బుట్ట బొమ్మ ఊగే పూల కొమ్మ
నన్నే కట్టుకోమ్మా చుట్టూ చుట్టుకోమ్మ సందమామా

శ్రీరాముడు లాంటి గుణవంతుడు

శ్రీరాముడు లాంటి గుణవంతుడు
సౌమ్యుడు ఏక పత్నీ వ్రతుడు మాకక్కర్లేదు
కసుక్కున బుగ్గ గిల్లేసి చీర కొంగు లాగేసి
నడుం మీద పంటి గాటు పెట్టే
చిలిపి కృష్ణుడే కావాలి

we love we love we love we love
bad boys bad boys
we love bad boys ఓయ్ boys boysboys boys
we wanna wanna bad boys ఓయ్ boys boysboys boys
we love bad boys
we wanna wanna bad boys
మా మాడ గిచ్చె ఈడ గిచ్చె
పిచ్చెక్కించే పెనిమిటె కావాలె
we love bad boysస్ boys boys boys boys
we wanna wanna bad boys boys boys

పొద్దున్నే లేపేసి మడి కట్టు కట్టేసి
పూజ గదిలో కూర్చోబెట్టే వాడు మాకొద్దు
బికిని ఏసి బేచ్ లో వదిలేసే వాడు కావాలి
వంటలు వార్పులు వద్దని చెప్పాలి
I Max లు pub లు తిప్పేస్తుండాలె
హే ఆ నుదుటిన బొట్టెట్టు వాకిట్లో ముగ్గెట్టు
అని ఆర్డర్లేసి అరిచేవాడు మంచోడైనా sorry మాకొద్దే
we love bad boys boys boysboys boys
we lovelove bad boys

ఒరే రే బబ్బ్లీ మేరీ బిజిలీ
అరే బల్బులు పేలతాయి shock లు తగిలి
ఒరె రే బబ్బ్లీ మేరే ఇమిలీ
పులిహారే చేస్కోండెల్లే ఎల్లే

పప్పు టొమాటొ batch మాకెందుకయ్యా
నాటు కోడి కాలు నా కాలు పట్టుకు లాగేసే వాడే కావాలి

officeలో OTలే చేసేవాడొద్దే
పడకింట్లో over time duty చెయ్యాలే
నా దేవత నువ్వంటు పూజించే వాడొద్దు
hey hey ఆ రంభ ఊర్వసి నువ్వేనంటూ
మీదడిపోయే రకమే కావాలే యే యే యే

we love bad boys
బబ్బబ్బ బాబ్బ బాబ్బ bad boys యె
బబ్బబ్బ బాబ్బ బాబ్బ bad boys యె
we love we love we love bad boys
bad boys bad boys bad boys
హెయ్ బబ్బబ్బ బాబ్బ బాబ్బ bad boys యె
we love we love we love bad boys
bad boys bad boyswe wanna wanna bad boys
we love bad boys we wanna wanna bad boys
we love bad boys we wanna wanna bad boys
bad boys bad boys bad boys


ఆంచి ముంబై అప్నా అడ్డా డోల్

ఆంచి ముంబై అప్నా అడ్డా డోల్
ఆగ్ హై హర్ రాస్తే అబ్ డోల్
జాన్ పె కత్రా హై అబ్ డోల్ ముంబాయి హోయ్ సాలె

రాత్ బర్ యహా క దందా గోల్
కిస్కో హై పత్కా న అబ్ బోల్
హర్ గడి హత్ గడియొం మె బోల్
ముంబాయి ముంబాయి

రొమ్మే విరిస్తే జీనా హై
తోకే ముడిస్తే మర్నా హై ముంబాయి ముంబాయి
అన్ని తెగిస్తే అచ్చా హై
కొంచెం జడిస్తే కచ్చా హై ముంబాయి ముంబాయి

ఎవడితో ఎవడికి పడదు లేరా ఎప్పుడు
నిలబడి చల్ కలబడి నువ్వేలుకో ఇప్పుడు
బయపడుతూ వెనకడుగేస్తే బతుకే ఖేల్ ఖతం

ఆంచి ముంబై అప్నా అడ్డా డోల్
ఆగ్ హై హర్ రాస్తే అబ్ డోల్
జాన్ పె కత్రా హై అబ్ డోల్ ముంబాయి

రాత్ బర్ యహా క దందా గోల్
కిస్కో హై పత్కా న అబ్ బోల్
హర్ గడి హత్ గడియొం మె బోల్
ముంబాయి ముంబాయి హో సాలే

భాగ్ సాలె భాగ్ సాలె భాగ్ సాలె

భాగ్ సాలె భాగ్ సాలె భాగ్ సాలె
కలబడితే వదలనురోయ్
సాలె భాగ్ సాలె భాగ్సాలె భాగ్ సాలె భాగ్

కలబడితే వదలనులే
మరిగితే కుత కుత తెగబడి నరుకుతా
ఆడు లేదు ఈడు లేదు జాగా నహీ తేరేకో చల్ బే
తేరేకో చల్ బే చల్ బే చల్ బే
బిచాన సద్ది చల్ బే చల్ బే చల్ బే భాగ్ సాలె

కనికరమే హే తెలవదురో హే
జగ జగ జగడమే జడవక దిగడమే
దందా నాది ధంకి నాది ఆశ మీర అడ్డారె చల్ బే
చల్ బే చల్ బే చల్ బే
మారూంగ మై సాలె తు చల్ బే
చల్ బే చల్ బే చల్ బే

భాగ్ సాలె సాలె భాగ్ భాగ్ సాలె పరిగెత్తాలె

ఇది నా ఇలిక నాతోటి ఎట్టుకోక
నా జోలికొచ్చి గెలికితే రేగుతాది కాక భాగ్ సాలె
ఏ మేరా అడ్డా హై తు హట్ జారె సాలే
భాగ్ సాలె భాగ్ సాలె
పుంబహారె ముంబాయి జాగు నాడే ముంబాయి

గుర్తుపెట్టుకో నీకంటే తోపెవడు లేడిక్కడ
నీకేదనిపిస్తే అది చెయ్యి
ఎవడిమాట వినొద్దు మనిషి మాట అసలు వినొద్దు
నీ target 10 miles ఐతే aim for the 11th mile
కొడ్తే దిమ్మ తిరిగిపోవాలి చల్ భాగ్ సాలె


08 December 2011

ఎక్కడో పుట్టాడు ఎక్కడో పెరిగాడు

ఎక్కడో పుట్టాడు ఎక్కడో పెరిగాడు
మన ఊరికి వచ్చాడు మనవాడైపోయాడు
మచ్చలేని చంద్రుడు మంచితో మండుతున్న సూర్యుడు
చెడుతో చెడుగుడాడుకుంటాడు
పాపారాయుడు పాపారాయుడు పాపారాయుడు
ఆ ఇట్టాంటోడుగాని ఉరికొక్కడుంటే
చీకు చింతలన్ని తీరిపోయినట్టే
చీకటన్న మాట పారిపోయినట్టే హా

అర్రెరే నువ్వు అపరా జే
అయ్యా ఏమి చేస్తున్నావురా
వస్తాన్నానయ్యా
come on I say
అయ్యా వస్తాన్నానయ్యా వస్తున్నాను
వేడేంటిరా సూర్యుడు చంద్రుడు వెలుతురు చీకటి అంటాడు
అయ్యా తమరి గురించే పాడతన్నాడయ్యా
నాకు అర్దం అవ్వాలి కదా
నువ్వో పని చెయ్యరా అయ్యా
వాడిలాగా పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడకుండా
చిన్న చిన్న పదాలు ఉపయోగించి
నీ నోటితో నువ్వే పాడు
నేనా అయ్యా పాడమ్మా నువ్వు కొట్టరా

ఎదవాలకే ఎదవ పనికిమాలిన చవట
తాగుబోతు కుయ్యా తిరుగుబోతు జెఫ్ఫా
పోలీసు డ్రెస్సులో ఉన్న ఫోర్ ట్వెంటీ గాడని
రే అబ్బో అబ్బా
come here
ఏందయ్యా కొట్టావట్టా
తిడతన్నావేమిటిరా
అది కాదు ఎదో ఫ్లోలో
ఆగు అర్దం కాకపొయినా ఆడు తిట్టిందే బాగుంది
ఇది మరీ దారుణంగా వుంది
ఒక పని చెయ్యి మరీ అంత హైలో కాకుండా
మరీ అంత లోలో కాకుండా
మీడియమ్‌గా తిట్టేయ్‌రా
you can do better ప్లీజ్ రా
ఈసారి చూడయ్యా కొట్టు

అరేయ్ భూమికి జానెడు భూలోక వీరుడు చూపులకి మామూలోడు
ఈ మొనగాడు చాలానే సరుకున్నోడు
మీసంలేని మగధీరుడు సూరుడు సూపర్ మేన్ టైపే వీడు
జనాల ముందు సింపుల్ మేన్ అనిపిస్తాడు
తన బలమేంటో తనకే తెలియని ఆల్ ఇన్ ఒన్ ఆంజనేయుడు
చేసిన మంచిని మర్చిపోయే గజని కజినే వీడు
తర్వాత తర్వాతేంటి కొట్టు
పాపారాయుడు పాపారాయుడు పాపారాయుడు పాపారాయుడు హా

పై పై లుక్సు చూసి వేసుకున్న డ్రెస్సు చూసి మనిషిని వెయ్యరాదు అంచనా
సమయం వచ్చిందంటే సరిగ్గా తెలుస్తుంది ఎవడిలో ఎంతుందో స్టామినా
సిక్సు ప్యాకు బాడీ లేకపోయినా పాపారాయుడి సింగల్ హ్యాండ్ చితకేస్తాది
కట్ అవుట్ చూస్తే కామేడిగున్నా ఈ పోటుగాడి కంటి చూపు నరికేస్తాది
ఇరగేస్తాది ఆ తర్వాత తర్వాతేంటి కొట్టు
అన్నా ఈ మూవ్‌మెంట్ చూడు అన్న అన్నా మళ్ళీ ఇది
అరెరే మూవ్‌మెంట్ మర్చరా మూవ్‌మెంట్ మార్చు
అది అది అరె అరెర్రె అబ్బో

నిన్నా మొన్న నీ పైన వెక్కిరించారు ఈ ఊరి జనాలు అరే ఇప్పుడైతే పిలిచి నీకు పిల్లనిస్తారు
నిన్న చూస్తే దగా కోరు ఇయ్యాలేమో అయ్యాగారు
ఛీ పో అని తిట్టినోళ్ళే సలాం సలాం అని అన్నారు

చుట్టు పక్క పదూళ్ళల్లో ఏ సమస్య వచ్చినా ఇకపై నువ్వే దిక్కు దేవుడో
వాళ్ళూ వీళ్ళోచ్చి కాళ్ళా వెళ్ళా పడినా అసలే నొదలకు ఎప్పుడు
అండాదండై మా తోడు నువ్వే లేకుంటే మమ్మల్ని కాపాడేదెవ్వడూ

అయ్యా మీరు దేవుడయ్యా మరి కొట్టు
అబ్బ అబ్బ మెల్లగా కొట్టరా ఇంకా మెల్లగా కొంచెం మెల్లగా
ఆ ఇంకా మెల్లగా కొడితే తుస్స్ అంతే ఏం వినపడదు అన్న
కొట్టరా కొట్టు కొట్టు కొట్టు

బ్రతికున్నప్పుడే బంగారు విగ్రహం సెంటర్‌లో నిలబెట్టేద్దాం
శ్రీ పాపా గారి గొప్పతనం టాం టాం వేద్దాం
హోలీ దీపావళి లాగే తన పుట్టినరోజు పండగలా జరిపించేద్దాం
దానికేమో పాపావళి అని పేరు పెడదాం
చందాలెన్నో పోగు చేసి పాలరాతి గుడి కట్టిద్దాం
పాపారాయుడి వీరగాధను స్కూల్లో పాఠం చేద్దాం
తర్వాత తర్వాతేంటి కొట్టు

అనుకోనేలేదుగా కలకానేకాదుగా

అనుకోనేలేదుగా కలకానేకాదుగా
కలిసొచ్చే కాలమల్లె నిలిచావులే
అనుకుంటే చాలుగా కనువిందే చేయగా
కదిలోచ్చే తీరమల్లె కలిశా నేనే
ఒకే నువ్వు ఒకే నేను చెరో సగమైతే ప్రేమేలే
ఒకే చూపు ఒకే శ్వాస మరో జగమైతే మనమేలే
సుఖాలన్నీ మన చుట్టూ చేరే
శుభాలన్ని మన చుట్టమయ్యే నేడే

ఐదు ప్రాణాల సాక్షిగా నాలుగు కాలాల సాక్షిగా
మూడు పూటల్లో రెండు గుండెల్లో ఒక్కటే ప్రేమగా
కొంటె దూరాలు కొద్దిగా కంటి నేరాలు కొద్దిగా
కొన్ని కౌగిల్లు కొత్త ఎంగిళ్ళు ప్రేమగా మారగా
ఉల్లాసమే ఉద్యోగమాయే
సంతోషమే సంపాదనాయే
ఇదే బాటై ఎదే మాటై ఇలాగే లోకాలని ఏలాలిలే
ఒకే నువ్వు ఒకే నేను చేరోసగమైతే ప్రేమేలే
ఒకే నవ్వు ఒకే నడక మరోజగమైతే మనమేలే

అనుకోనేలేదుగా కలకానేకాదుగా
కలిసొచ్చే కాలమల్లె నిలిచావులే
నువ్వు అనుకుంటే చాలుగా కనువిందే చేయగా
కదిలోచ్చే తీరమల్లె కలిశా నేనే
ఒకే నువ్వు ఒకే నేను చెరో సగమైతే ప్రేమేలే
ఒకే చూపు ఒకే శ్వాస మరో జగమైతే మనమేలే

క్షణం క్షణం ప్రతి క్షణం

క్షణం క్షణం ప్రతి క్షణం
కోరే దనం పచ్చందనం
నిజం నిజం నిరంతరం మీరే కదా ఆరోప్రాణం
మీ బాధలే నే పంచుకోనా
మీ హాయినే హె నే పెంచనా
మన నవ్వుతో నవ్వుతుంది ఈ ప్రపంచం

వస్తున్నా నేస్తం అందిస్తాలే నవ జీవితం
వస్తున్నా నేస్తం అందిస్తాలే నవ జీవితం

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళా చూపేదేలా

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళా చూపేదేలా
ఎడారిలో గోదారిలా
నాలో అలా ఆపేదెలా
ఈ మాయని నమ్మేది ఎలా
ఈ మాటని చెప్పేదెలా
నీ పరిచయం లోన పొందా జన్మ మరలా

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా నాలో కళా చూపేదేలా
ఎడారిలో గోదారిలా
నాలో అలా ఆపేదెలా

నిన్నలోని నిమిషమైన గురుతు రాదే ఈక్షణం
నేటిలోని సంబరాన ఉరకలేసే జీవనం
ఈ స్నేహమే వరం ఈ భావమే నిజం
ఇది తెలుపబోతే భాష చాల్లెదేలా
నా భాషలోన తీయనిదనం
నా బాటలోన పచ్చనిదనం
పసి పాపలాగా నవ్వే గుణం
నీ వల్లే నీ వల్లే వెలిగింది నా నీడ నీ నీడలో నే చేరాలని
నూరేళ్ళ పయనాలు చేయాలని
ఈ పరవశం లోన నిలిచా ప్రాణ శిలలా

ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా
నాలో కళా చూపేదేలా
ఎడారిలో గోదారిలా
నాలో అలా ఆపేదెలా
ఈ మాయని నమ్మేది ఎలా
ఈ మాటని చెప్పేదెలా
నీ పరిచయం లోన పొందా జన్మ మరలా
I wanna hold you
I wanna hold you in my heart
I wanna hold you
I wanna hold you in my heart

నీ చుర చుర చుర చూపులే పంజా

నీ చుర చుర చుర చూపులే పంజా
సల సల సల ఊపిరే పంజా
నీ చుర చుర చుర చూపులే పంజా
సల సల సల ఊపిరే పంజా
నరనరమున నెత్తురే పంజా
అణువణువునా సత్తువే పంజా
అదుపెరుగని వేగమే పంజా
అదరని పెను ధైర్యమే పంజా
పెదవంచున మౌనమే పంజా
పదునగు ఆలోచనే పంజా
ఈ చీకటిలో చీకటిగా మూసిన ముసుగా నిప్పుల బంతి
తప్పదనే యుద్ధముగా వేకువ చూడదా రేపటి కాంతి
ఆకాశం నీ పంజా
అది గెలవాలి అసలైనా గుండె దమ్ముగా
ఆవేశం నీ పంజా
అడుగెయ్యాలి చెడునంతం చేసే చైతన్యంగా

ఆటుపోటు లేనే లేని సాగరమే ఉంటుందా
ఎత్తు పల్లం లేనే లేని రహదారంటూ ఉందా
ఆకురాలని కొమ్మరెమ్మలు చిగురయ్యే వీలుందా
ఏదేమైనా తుది వరకు ఎదురీత సాగాలి గా
అడుగడుగు అలజడిగా నీ జీవితమే నీ శత్రువు కాగా
బెదిరించే ఆపదనే ఎదిరించే గుణమేగా పంజా
ఆకాశం నీ పంజా
అది గెలవాలి అసలైన గుండె దమ్ముగా
ఆవేశం నీ పంజా
అడుగెయ్యాలి చెడునంతం చేసే చైతన్యంగా

27 November 2011

రే రే లెగరా రగిలే సెగలా

రే రే లెగరా రగిలే సెగలా
రే రే పదరా నిషలే చెదరా
రాలు షోకాలు భయ బీత హృదయాలు
పీకరా ఇక చిచ్చర పిడుగై
శాంతికి క్రాంతికి వేసిన అడుగై

రే రే లెగరా రగిలే సెగలా
వీధి వీధినా వికృత సమరాలు
వాడ వాడలా వికత దేహాలు
రౌడీ యుజమే ఒక క్రీడ రా
ప్రతి ఊరు ఓ బెజవాడ రా
ఊరుకుంటే వదలదు ఈ పీడ

రే రే లెగరా రగిలే సెగలా
నీడ చూసి నువు వనికి పోతుంటే
తాడు పాములా బుసలు కొడుతుంది
సమరానికి సయ్యని సాగితే
బరి లోనికి కసిగా దూకితే
చావు కూడా శరణమంటుంది

రే రే లెగరా రగిలే సెగలా
రే రే పదరా నిషలే చెదరా

బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా

బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా
దద్దరిల్లి గుండెలన్నీ అదరంగా ముందరున్న వాడిదమ్ము చెదరంగా
సంఘనీతి పాపభీతి వలదేవీ కత్తికన్న గొప్పవేమి కాదేవీ
కోరుకుంటే కొమ్ముకాసి కాకపోతే కాలరాసి
పొంచిఉన్న పంజాచూసి గేలమేసి వేటువేసి
కుత్తుకలో కత్తిదూసి అగ్గిరాసి బుగ్గిచేసి
కలుపులన్ని పెరికేసి కుళ్ళునంత కడిగేసి
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా

నీదమ్మునే నమ్ము పొగలాగ నువ్వు కమ్మూ
పగబట్టిలేకుమ్ము గెలుపు నీదే లేరా
నువ్వేలే ఈరోజు నువ్వేలే రారాజు
నువ్వేలే ఆరోజు ముందరుందిలేరా

అదురువద్దురా బెదురువద్దురా
కుదురువద్దురా నిదురవద్దురా
శ్వాసనిండుగా ఆశనింపరా
పట్టుపట్టరా గద్దెనెక్కరా
పదవె ముద్దురా పైడిముద్దరా
బంధువొద్దురా బంధమొద్దురా
యుద్దమప్పుడే కృష్ణుడెప్పుడో గీతపాడెరా నిజము చెప్పెరా
ఇంద్రకీలమే ఇక నీకు తోడురా
అడుగై పిడుగై పడగై కాటేయ్ రా

బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా
దద్దరిల్లి గుండెలన్నీ అదరంగా ముందరున్న వాడిదమ్ము చెదరంగా
సంఘనీతి పాపభీతి వలదేవీ కత్తికన్న గొప్పవేమి కాదేవీ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజవాడా గజ గజ గజ గజ గజలాడా
కమ్మనైన నవ్వునవ్వి కత్తిపెడితే కాపుకాసి గొంతుకోసి కాలరాయరా
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ
బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ బెజ

కొంటె చూపులాపి ఉన్న సంగతేంటో చెప్పవే

చుక్కలన్నీ ఒక్కచోట చేరుతుంటే ఏ ఏ
చందమామ చెంత కొచ్చి ఆడుతుంటే
కొంటె చూపులాపి ఉన్న సంగతేంటో చెప్పవే
కన్నెపిల్ల కంటి భాష తెలియదంటే తప్పులే
మీరేపూట ఎట్టాగ ఉంటారో చెప్పేదెట్టా
మగువంటే అంతేనంట మనసిచ్చి గెలవాలంట

మజారే మజారే మామా మజారే
మజారే మజారే మామ మాయాబజారే
మజారే మజారే మామా మజారే
మజారే మజారే మామ మాయాబజారే

అందినట్టే అందుతారే అంతలోనే అలుగుతారే
అందమంటు పొగుడుతారే చేరువైతే బెదురుతారే
తీగ నడుమే ఎరగా వేసి మనసునే లాగేస్తారే
సరదాలు సరసాలు మా హక్కు అంటారే

మజారే మజారే మామా మజారే
మజారే మజారే మామ మాయాబజారే
మజారే మజారే మామా మజారే
మజారే మజారే మామ మాయాబజారే

చెలిమి కోరే చిలిపి ప్రాయం బదులు ఇమ్మందీ
తనువు లోతే తపన నీదే మనసు ఊగిందే
హే తెలుసుకోమందే

సిగ్గుతోటే ముగ్గులేసి ముగ్గులోకే దించుతారే
ముందు కాళ్ళ బంధమేసి ముద్దులోనే ముంచుతారే
వాలుజడనే మెడకే విసిరి ఊపిరే ఆపేస్తారే
జగడాలు ఆడాల్లు అని నిందలే వేస్తారే

మజారే మజారే మామా మజారే
మజారే మజారే మామ మాయాబజారే
మజారే మజారే మామా మజారే
మజారే మజారే మామ మాయాబజారే

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం
నీతో మాటలు కలిపిన నిముషం ఊం ఉం
నిన్ను తాకిన సమయమె నాలో ఊం ఉం
చేతిలో చేయిని వేసిన తరుణం ఊం ఉం
నీ ఇంటి పేరు నాకీయవా
నీ ఒంటి పేరు సగమీయవా
నను నీలోన కలిపేసె వరమీయవా

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం
నీతో మాటలు కలిపిన నిముషం ఊం ఉం
నిన్ను తాకిన సమయమే నాలో ఊం ఉం
చేతిలో చేయిని వేసిన తరుణం ఊం ఉం
నీకంటి వెలుగు నాకీయవా
నిన్నంటి ఎపుడూ నేనుండనా
నను నీలోన కలిపేసె వరమీయవా

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం
నీతో మాటలు కలిపిన నిముషం ఊం ఉం

కనురెప్ప మూత పడనన్నది తెరిచి కలగన్నదీ
పెదవంచు దాటని మాటున్నది భాషకు అందనిదదీ
అలసిన సొలసిన తనువుకు తెలియదు
గడిచిన సమయము వయసుకు తెలియదు
గడిచిన దూరం అడుగుకు తెలియదు
నా ఉనికేదో నాకే తెలియదు
నా ప్రాణాలు నీ ప్రాణాలు ఒకటై ఉండాలికా

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం
నీతో మాటలు కలిపిన నిముషం ఊం ఉం
నిన్ను తాకిన సమయమె నాలో ఊం ఉం
చేతిలో చేయిని వేసిన తరుణం ఊం ఉం

నా ఊపిరంత నువ్వే కదా
నేను నువ్వే కదా
ఆ ఏడు జన్మల బంధం ఇదీ
ఇదిగో తొలి జన్మిదీ
ఒకరికి ఒకరని మనసుకు తెలిసిక దూరం తగదని దానికి సెలవిక
ప్రతి ఒక పుట్టుకలో నీకే నేనిక నిజముగ రుజువుగ నువ్వే నాకికా
నిన్ను నన్ను కలిపేయాలి ఆ మూడుముల్లే ఇకా

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం
నీతో మాటలు కలిపిన నిముషం ఊం ఉం
నిన్ను తాకిన సమయమె నాలో ఊం ఉం
చేతిలో చేయిని వేసిన తరుణం ఊం ఉం
నీకంటి వెలుగు నాకీయవా
నిన్నంటి ఎపుడు నేనుండనా
నను నీలోన కలిపేసె వరమీయవా

నిన్ను చూసిన క్షణమున నేను ఊం ఉం
నీతో మాటలు కలిపిన నిముషం ఊం ఉం

అడగకు నన్నేమి అడిగితే సిగ్గుపడి చెప్పను నేనేమి

నా నన నన ననన అడగకు నన్నేమి అడిగితే సిగ్గుపడి చెప్పను నేనేమి
సిగ్గుదేనికి చెప్పడానికి ఇష్టమింత నీకు ఉందని
మౌనం నువ్వు మానవేమో నా ప్రియురాలా
నా నన నన ననన అడగను నిన్నేమి
మౌనమనే నీ భాష ఇలా తెలిపెను నీ ఎదని

ఒంటరై ఇన్నాల్లలా నేనిలా ఉన్నా
తుంటరీ నీ చేష్టలే రెచ్చగొడుతున్నా
కౌగిలింట కాపురం కానుకివ్వవా
జీవితాంతమీ సుఖం పంచి ఇవ్వవా
లాలల లాలాల లాల లాలల లాలాల లాల లాలల లాలాల లాల ల

ప్రేమనే పదానికీ అర్ధమే నువ్వు
కల్లకే అందని అద్భుతం నువ్వు
నేను నేను కానులే నీవయ్యానులే
చెరిసగం ఒక్కటై పూర్తిగా ఇలా
లల్లల్ల లల్లల్ల లాల లల్లల్ల లల్లల్ల లాల లల్లల్ల లల్లల్ల లాల ల
నా నన నన ననన అడగకు నన్నేమి అడిగితే సిగ్గుపడి చెప్పను నేనేమి
సిగ్గుదేనికి చెప్పడానికి ఇష్టమింత నీకు ఉందని
మౌనం నువ్వు మానవేమో నా ప్రియురాలా
లల్లల్ల లల్లల్ల లాల లల్లల్ల లల్లల్ల లాల లల్లల్ల లల్లల్ల లాల ల

దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ

దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
ఓఓ దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
పవరైనా పొగరైనా రెండు కలిసిన బెజవాడ
ఈ పేరు చెబితే తెలియని వాడు లేడే
దీని తీరు తెలిసి బెదరని వాడు లేడే
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ

ప్రేమను పంచే నైజం ఉన్నది ఈ చోట
పరువు నిలిపే పంతముంది ఇదే చోట
హే చరితకెక్కిన పొటుగాల్లది ఈ గడ్డ ఆ ఆ
చేయందించే చేవ ఉన్నోల్లదీ అడ్డ
మొక్కే వాల్లుంటే దిక్కైతానుండి
అంకితమయిపోతే అడుగై నడిపిస్తుంది
నమ్మితే మీ కోసం ప్రాణాలయిన ఇస్తుంది
ఈ ఊరికి సాటింకేది

దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ

బీసంటు రోడ్డు బెంజ్ సర్కిల్ లీలా మహల్
ఏ సెంటర్ ఐనా దేనికదే తగ్గదు హల్ చల్
సైలెంట్ గా ఉన్నంత వరకు నో ప్రోబ్లం
వయొలెంట్ గా మారిందంటే ఇక జగ జగడం
ఏదైన చేసే మొండి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది
ఏమైపోతామో అన్న భయము ఇస్తుంది
భయాన్ని ఓడించే బలము ఇస్తుంది
ఈ ఊరికి సాటింకేది

దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ

ఈ పేరు చెబితే తెలియని వాడు లేడే
దీని తీరు తెలిసి బెదరని వాడు లేడే
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ

03 November 2011

తలబడి కలబడి నిలబడు… పోరాడే యోధుడు జడవడు

తలబడి కలబడి నిలబడు… పోరాడే యోధుడు జడవడు
సంకల్పం నీకుంటే ఓటమికైనా ఒణుకేరా..
బుడి బుడి అడుగులు తడబడి.. అడుగడుగున నీవే నిలబడి..
ఎదురీదాలి లక్ష్యం వైపు ఎంతో పాటుపడీ..
వెలుగంటూ రాదు అంటే సూరీడైనా లోకువరా..
నిశిరాతిరి కమ్ముకుంటే వెన్నెల చిన్నబోయెను రా..
నీశక్తేదో తెలిసిందంటే నీకింకా తిరుగేదీ..

ప్రకాశంలో సూరీడల్లే.. ప్రశాంతంగా చంద్రుడి మల్లే
వికాసంలో విధ్యార్ధల్లే అలా అలా ఎదగాలి..

పిడికిలినే బిగించి చూడూ.. అవకాశం నీకున్న తోడు..
అసాధ్యమే తలొంచుకుంటూ.. క్షమించూ అనేయ్ దా..
రేపుందని లోకాన్ని నమ్మి అలసటతో ఆగదు భూమి
గిరా గిరా తిరిగేస్తుందీ క్రమంగా మహా స్థిరంగా..
ప్రతీకలా నిజమౌతుందీ.. ప్రయత్నమే ఉంటే..
ప్రతీకవే నువ్వవుతావు ప్రవర్తనే ఉంటే..

||ప్రకాశంలో||

జీవితమే ఓ చిన్న మజిలీ వెళిపోమా లోకాన్ని వదిలి
మళ్ళీ మళ్ళీ మోయగలవా కలల్నీ ఈ కీర్తినీ..
గమ్యం నీ ఊహల జననం శోధనలో సాగేది గమనం..
ప్రయాణమే ప్రాణం కాదా గెలుపుకీ ప్రతిమలుపుకీ..
ప్రతిరోజూ ఉగాది కాదా ఉషస్సు నీవైతే..
ప్రభంజనం సృష్టిస్తావూ ప్రతిభే చూపిస్తే..

||ప్రకాశంలో||

అయ్యయ్యో చేతులో డబ్బులు పోయెనే..

అయ్యయ్యో చేతులో డబ్బులు పోయెనే..
అయ్యయ్యో జోబులు ఖాళీ ఆయెనే..
అయ్యయ్యో కార్లు బంగళా పోయెనే..
అయ్యయ్యో క్రెడిట్ కార్డులు మాయమే..
ఉన్నది కాస్తా ఊడింది, సర్వమంగళం పాడింది..
మేటరు కోటరుకొచ్చిందీ..పరువును వీధికి తెచ్చింది..
పీజ్జా బర్గర్ తినే జీవికీ పచ్చడి టచ్చింగ్ ఇచ్చిందీ…”

||అయ్యయ్యో||

ఆ జమీందారుకే ఏలిన్నాటి శని షరతులు పెట్టిందే..
విధి వీడ్నుతికారేసిందే.. చేతికి చీపురు ఇచ్చిందే..
ఫోజుకు బూజే దులిపిందే..
ఫ్లైటులోన తెగ తిరిగే బతుకుని బస్టాండుగ మార్చే.. గాడిద చాకిరి చేయించే..
అయ్యయ్యో రాజభోగం పోయెనే.. రాజన్న జొరమే వచ్చెనే..

షవర్ బాత్ లు స్విమ్మింగ్ పూలూ ఎండమావులాయే.. అయ్యని ఎండగట్టినాయే.. గోయిందా.. గోయిందా..
ప్యాలెస్ నుండీ పాయిఖానాకు బాబే దిగివచ్చే.. దెబ్బకు దేవుడు కనిపించే.. అబ్బాయ్ నబ్బా అనిపించే..
ఏసీ బారు లో ఓసీ బతుకుకు షేకే వచ్చిందీ.. షేక్ కి షాకే ఇచ్చిందీ..

అయ్యయ్యో డాబుసరి సిరి దూరమే.. అయ్యయ్యో బాబు పని ఇక ఘోరమే..

జల్సా లైఫులు సల్సా డాన్సులు స్వాహా అయ్యాయీ..
కష్టాల్ కవాతు చేశాయీ.. గర్వపు కీళ్ళే విరిచాయీ.. కాళ్ళకు పుళ్ళే అయ్యాయీ..
నిష్ట దరిద్రపు లాటరీ వీడ్ని లాగి కొట్టిందీ.. కొడితే.. చిప్ప చేతికొచ్చే.. కూటికి తిప్పలెన్నో తెచ్చే..

అయ్యయ్యో మేళ్ళు మిద్దెలు మాయమే.. అయ్యయ్యో పేళ్ళొ బతుకైపాయెనే..

01 November 2011

దంచవే మేనత్త కూతురా

దంచవే మేనత్త కూతురా
వడ్లు దంచవే నా గుండెలదరా (2)
దంచు దంచు బాగా దంచు
అరె దంచు దంచు బాగా దంచు
దప్పి పుట్టినా కాస్త నొప్పి పెట్టినా
ఆగకుండ ఆపకుండ
అందకుండ కందకుండ ॥దంచవే॥

పోటు మీద పోటు వెయ్యి
పూత వయసు పొంగనియ్యి
ఎడమ చేత ఎత్తిపట్టు
కుడి చేత కుదిపి కొట్టు ॥పోటు॥
ఏ చెయ్యి ఎత్తితేమి
మరి ఏ చెయ్యి దించితేమి (2)
అహహహహ
కొట్టినా నువ్వే పెట్టినా నువ్వే
పట్టుబట్టి తాళిబొట్టు కట్టినా నువ్వే
హా దంచుతా మంగమ్మ మనవడా
ఓయ్ నేను దంచితే నీ గుండె దడదడ
హా హా హాహాహాహా
దంచుతా మంగమ్మ మనవడా హోయ్
నేను దంచితే నీ గుండె దడ దడ

కోరమీసం దువ్వబోకు
కోక చుట్టూ తిరగమాకు
ఎగిరెగిరి పైన పడకు
ఇరుగు చూస్తే టముకు టముకు ॥కోరమీసం॥
ఏ కంట పడితేమి
ఎవ్వరేమంటే మనకేమి (2)
నువ్వు పుట్టంగానే బట్ట కట్టంగానే
నిన్ను కట్టుకునే హక్కున్న
పట్టాదారుణ్ణి నేను
దంచవే మేనత్త కూతురోయ్
వడ్లు దంచవే నీ గుండెలదరదరదర
హా దంచుతా మంగమ్మ మనవడా
నేను దంచితే నీ గుండె దడ దడ ॥దంచుతా॥

సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా

సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్
అరె సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్
పామే వచ్చి నిన్ను చూసి తోకా ఎత్తి నిలబడిపోయి పడగా విప్పి బుస్సుమంటే
ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం

సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్
అరె సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్
పామే వచ్చి నిన్ను చూసి తోకా ఎత్తి నిలబడిపోయి పడగా విప్పి బుస్సుమంటే
ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం

ముద్దులివ్వకుంటే ముల్లు గుచ్చుకుంటదీ
కాదు కూడదంటే కాలి కస్సుమంటదీ
ఒప్పుకోవమ్మా తప్పుకోకమ్మా

పైట లాగకుంటే పల్లె ఎత్తుకుంటదీ హా హా హహా
గుట్టు తాపుకుంటే గుండె కొట్టుకుంటదీ హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
అల్లుకోవయ్యా అరె ఆదుకోవయ్యా

చీకటి పిచ్చి ముదిరిందంటే
వెన్నెల పెళ్ళి కుదిరిందంటే
కొత్తలవాటు కొంపకు చేటూ ఊ
అయినా తప్పదు ఆటుపోటూ

ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం
ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం

సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
అరె దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్

గాజు చిట్లకుండా మోజు తగ్గనంటదీ
ఇద్దరున్న కాడా హద్దులెందుకంటదీ
బెట్టు చాలయ్యా నన్నంటుకోవయ్యా

తప్పు చెయ్యకుంటే నిప్పు అంటుకుంటదీ హా హా హహా
అందమైన ఈడు అప్పుపెట్టమంటదీ హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
పెట్టిపోవమ్మో అరువెట్టిపోవమ్మో
రెప్పలగంట కొట్టిందంటే
జంటకు గంట గడవాలంటే
వాముల పాటు పాముల కాటూ
వయసుల వాటు ప్రేమల కాటూ

ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం
ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం

సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్
పామే వచ్చి నిన్ను చూసి తోకా ఎత్తి నిలబడిపోయి పడగా విప్పి బుస్సుమంటే
ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం

సన్నజాజి పందిరి కింద మెల్లమెల్లగా
దూరి దూరి పోయావంటే పాములుంటాయ్
పామే వచ్చి నిన్ను చూసి తోకా ఎత్తి నిలబడిపోయి పడగా విప్పి బుస్సుమంటే
ఢంచికు ఢంచికు ఢంచికు ఢుం

నిద్దురపోరా ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ

లలలలలలా లలలలలలా
నిద్దురపోరా ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ
నిద్దురపోరా ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ
ఎంతని ఊపను ఉయ్యాల ఎంతని ఊపను ఉయ్యాల
ఏమని పాడను ముద్దుల జోలా

జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ
జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ

నిద్దురపోవే ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ
నిద్దురపోవే ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ
ఎంతని ఓపను నీ గోల ఎంతని ఓపను నీ గోల
ఏమని పాడను వెచ్చని జోలా

జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ
జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ

మసకైనా పడనీవూ మల్లె విచ్చుకోనీవూ
హవ్వ హవ్వ హవ్వా
మాటు మణిగిపోనీవూ చాటు చూసుకోనీవూ
హవ్వ హవ్వ హవ్వా
వేళాపాళా లేదాయే పాలకి ఒకటే గోలాయే
చెపితేనేమో వినవాయే చెప్పకపోతే గొడవాయే
బజ్జోమంటే తంటాలా ఎప్పుడు పడితే అపుడేనా

జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ
జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ

నిద్దురపోవే ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ
నిద్దురపోరా ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ

మనసైనా పడనీవూ మాట చెప్పుకోనీవూ
హవ్వ హవ్వ హవ్వా
లాల పోసుకోనీవూ పూలు ముడుచుకోనీవూ
హవ్వ హవ్వ హవ్వా
వెండీ గిన్నె తేవాయే వెన్నెలబువ్వే కరువాయే
చలిగాలేస్తే సలుపాయే వెచ్చని గాలికి వలపాయే
తాకంగానే తాపాలా ఆనక అంటే అల్లరేనా

జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ
జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ

నిద్దురపోరా ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ
నిద్దురపోవే ఓ వయసా బుద్ధిగ ఈ వేళ

ఎంతని ఊపను ఉయ్యాల ఎంతని ఓపను నీ గోల
ఏమని పాడను ముద్దుల జోలా

జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ
జోజోజోజో లాలీ జోజో ఓ ఓ

కట్టు జారి పోతా ఉందీ

కట్టు జారి పోతా ఉందీ
చీర కట్టు జారి పోతా ఉందీ హోయ్
బొట్టు కారి పోతా ఉంది
చుక్క బొట్టు కారి పోతా ఉందీ హోయ్
ఒట్టమ్మో ఒళ్లంతా ఉలికి ఉలికి పడతా ఉందీ
ఏందమ్మ వయ్యారం ఎదిగి ఎదిగి పోతా ఉందీ

అరే కట్టు జారి పోతా ఉందా హోయ్
చీర కట్టు జారి పోతా ఉందా హా
బొట్టు కారి పోతా ఉందా హోయ్
చుక్క బొట్టు కారి పొతా ఉందా హా
ఓలమ్మీ సిగ్గంతా తొణికి తొణికి పోతా ఉందా హా
ఏందమ్మో సింగారం ఎలిగి ఎలిగి పోతా ఉందా

కట్టు జారి పోతా ఉందీ
చీర కట్టు జారి పోతా ఉందీ

మొగ్గమ్మ చూసింది పువ్వమ్మ నవ్వింది
మొగ్గమ్మ చూసింది పువ్వమ్మ నవ్వింది
గోరంతా ఈ గొడవ ఊరంతా చెప్పిందమ్మ
పరువంతా తీసిందమ్మా

సోకమ్మ తాకింది కోకమ్మ తరిగింది
సోకమ్మ తాకింది కోకమ్మ తరిగింది
కాకమ్మ ఆ కబురు కథలాగా చెప్పిందమ్మా ఆ ఆ
కలలెన్నో రేపిందమ్మా

చీరకట్టలేని చిన్నదానికింక సారె పెట్టనేల చిన్నోడు
పొంచి పట్టుకున్న కంచి పట్టు చీర కాకపోతినేల ఈనాడు
పొంచి పట్టుకున్న కంచి పట్టు చీర కాకపోతినేల ఈనాడు

బొట్టు కారి పోతా ఉంది
చుక్క బొట్టు కారి పోతా ఉందీ

పిట్టమ్మ చూసిందీ చెట్టెక్కి కూసిందీ
పిట్టమ్మ చూసిందీ చెట్టెక్కి కూసిందీ
బిడియాల కడకొంగు ముడి పెట్టుకోమందమ్మా
ముద్దెట్టుకోమందమ్మా

సిగ్గమ్మ వచ్చింది శెలవంటు వెళ్ళింది
సిగ్గమ్మ వచ్చింది శెలవంటు వెళ్ళింది
ఒక నాటి చెలికాడి ఒడి చేరుకోమందమ్మా ఒదిగొదిగి పొమ్మందమ్మా

పుట్టగానే చెయ్యి పట్టుకున్న ప్రేమ పూతకొచ్చెనమ్మ ఈనాడు
చిన్నవాడి కళ్ళు చీర కున్న గళ్ళు ఎట్టదాచనమ్మ నా ఈడు
చిన్నవాడి కళ్ళు చీర కున్న గళ్ళు ఎట్టదాచనమ్మ నా ఈడు

అరే కట్టు జారి పోతా ఉందా హోయ్
చీర కట్టు జారి పోతా ఉందా హ హా
బొట్టు కారి పోతా ఉందీ
చుక్క బొట్టు కారి పోతా ఉందీ
ఓలమ్మీ సిగ్గంతా తొణికి తొణికి పోతా ఉందా హ హ హ హ హా
ఏందమ్మ వయ్యారం ఎదిగి ఎదిగి పోతా ఉందీ

కట్టు జారి పోతా ఉందీ
చీర కట్టు జారి పోతా ఉందీ

మదనా సుందర నాదొరా

మదనా సుందర నాదొరా
ఓ మదనా సుందర నాదొరా
నా మది నిన్ను గని పొంగినదిరా వన్నె దొర
ఓ మదనా సుందర నాదొరా

చిన్న దానను నేను వన్నె కాడవు నీవు
చిన్న దానను నేను వన్నె కాడవు నీవు
నాకూ నీకూ జోడు నాకూ నీకూ జోడు
రాకా చంద్రుల తోడు
మదనా సుందర నాదొరా

మిసిమి వెన్నెలలోన పసిడి తిన్నెలపైన
మిసిమి వెన్నెలలోన పసిడి తిన్నెలపైన
రసకేళి తేలి రసకేళి తేలి
పరవశామౌద మీవేళ
మదనా సుందర నాదొరా

గిలిగింత లిడ ఇంత పులకింత లేదేమి
గిలిగింత లిడ ఇంత పులకింత లేదేమి
వుడికించ కింకా వుడికించ కింక
చూడొకమారు నా వంక
మదనా సుందర నాదొరా

మరులు సైపగ లేను విరహామోపగ లేను
మరులు సైపగ లేను విరహామోపగ లేను
మగరాయడా రా రా మగరాయడా రా రా
బిగి కౌగిలీ తేర మదనా సుందర నాదొరా
నా మది నిన్ను గని పొంగినదిరా వన్నె దొర
ఓ మదన సుందర నాదొరా

కలల అలలపై తేలెను మనసు మల్లెపూవై

కలల అలలపై తేలెను మనసు మల్లెపూవై
ఎగసి పోదునో చెలియా నీవే ఇక నేనై
కలల అలల పై

జలకమాడు జవరాలిని చిలిపిగ చూసేవెందుకు
జలకమాడు జవరాలిని చిలిపిగ చూసేవెందుకు
తడిసి తడియని కొంగున ఒడలు దాచుకున్నందుకు
తడిసి తడియని కొంగున ఒడలు దాచుకున్నందుకు

చూపుతోనే హృదయ వీణ ఝుమ్మనిపించేవెందుకు
చూపుతోనే హృదయ వీణ ఝుమ్మనిపించేవెందుకు
విరిసీ విరియని పరువము మరులు గొలుపుతున్నందుకు
విరిసీ విరియని పరువము మరులు గొలుపుతున్నందుకు
కలల అలల పై

సడి సవ్వడి వినిపించని నడి రాతిరి ఏమన్నది
సడి సవ్వడి వినిపించని నడి రాతిరి ఏమన్నది
జవరాలిని చెలికాణిని జంట గూడి రమ్మన్నది
జవరాలిని చెలికాణిని జంట గూడి రమ్మన్నది

విరజాజులు పరిమళించు విరుల పానుపేమన్నది
విరజాజులు పరిమళించు విరుల పానుపేమన్నది
అగుపించని ఆనందము బిగికౌగిట కలదన్నది
అగుపించని ఆనందము బిగికౌగిట కలదన్నది

కలల అలలపై తేలెను మనసు మల్లెపూవై
ఎగసి పోదునో చెలియా నీవే ఇక నేనై
కలల అలల పై

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటము చూసిపో చుసిపో
శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటము చూసిపో చుసిపో
తెల్లావారకముందే ఇల్లంతా పరుగుల్లు ఆ
చీకట్లో ముగ్గుల్లు చెక్కిట్లో సిగ్గుల్లు
ఏమి వయ్యారమో ఓ ఓ ఓ
ఏంత విడ్డూరమో హు ఏంత విడ్డూరమో

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా అమ్మమ్మ ఆరాటము చూసిపో చూసిపో
చిట్టిమనవడి రాక చెవిలోన పడగానే
ముసిముసి చీకట్లో ముసలమ్మ రాగాలు
ఏమి జాగారమో ఓ
ఎంత సంబరమో ఎంత సంబరమో

సరి అంచు పైట సవరించుకున్నా
మరి మరి జారుతుంది
ఓసోసి మనవరాల ఏం జరిగింది
ఓసోసి మనవరాల ఏం జరిగింది

తాతయ్యను నువ్వు తలచిన తొలినాడు
నీకేమి జరిగిందో అమ్మమ్మ
తాతయ్యను నువ్వు తలచిన తొలినాడు
నీకేమి జరిగిందో అమ్మమ్మ
నాకంతే జరిగింది అమ్మమ్మ

అమ్మదొంగా రంగ రంగ
అమ్మదొంగా రంగ రంగ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా అమ్మమ్మ ఆరాటము చూసిపో చూసిపో

కోడిని కొడితే సూర్యుణ్ణి లేపితే తెల్లరిపోతుందా
ఓ పిల్ల పెళ్ళిగడియ వస్తుందా
ఓ పిల్ల పెళ్ళిగడియ వస్తుందా

దిగివచ్చి బావను క్షణమైన ఆపితే దేవున్ని నిలదీయనా
ఓయమ్మో కాలాన్ని తిప్పేయనా
నా పిచ్చితల్లి ఓ బుజ్జిమల్లి నీ మనసే బంగారం
నూరేళ్ళు నిలవాలి ఈ మురిపం
నూరేళ్ళు నిలవాలి ఈ మురిపం
అమ్మమ్మ మాట ముత్యాల మూట
ఆ విలువ నేనెరుగనా ఏనాడు అది నాకు తొలిదీవెన

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటము చూసిపో చుసిపో
శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా అమ్మమ్మ ఆరాటము చూసిపో చూసిపో

గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు

గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు
ఝల్లంటే ఝల్లే కాదూ ఊ ఊ ఊ
చిత్తకార్తె చినుకు జల్లూ ఊ చిత్తకార్తే చినుకుజల్లు
జల్లూ జల్లూ జల్లూ జల్లూ జల్లు జల్లూ జల్లు జల్లూ
గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె జల్లు ఆ హా ఓయీ హోయీ

బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
జిల్లంటే జిల్లే కాదు ఊ ఊ ఊ
మాఘ మాసం మంచు జిల్లూ మాఘమాసం మంచు జిల్లూ
జిల్లు జిల్లూ జిల్లు జిల్లూ జిల్లు జిల్లూ జిల్లు జిల్లూ
బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
ఆ హా అహా హా

బుంగమూతి బుజ్జి మల్లీ ఈ ఈ ఈ
ముడుచుకొన్న మొగ్గమల్లీ ఈ ఈ ఈ ఈ ||2||

ఇంతలోనే వింతగానే అరె ఇంతలోనే వింతగానే
విచ్చుకున్నావే ఏ ఏ ఏ చెంగు విసురుతున్నావే ఏ ఏ
విచ్చుకున్నావే ఏ ఏ ఏ చెంగు విసురుతున్నావే ఏ ఏ

నీ చేతి మెరుపు ఓ రేపింది వలపు
నీ చేతి మెరుపు ఓ రేపింది వలపు
అంతే మరి సరాసరి వయసు విచ్చిందీ ఈ నీ వరస మెచ్చింది
వయసు విచ్చిందీ ఈ నీ వరస మెచ్చింది

అరె హోయీ హోయి ఆ ఆఅ హా ||గుమ్మ చూపు ||

మురిపెమంటే ఎరగనోడివే ఏ ఏ ఏ
ఈ ముద్దుమాటలాడనొడివే ఏ ఏ ఏ ఏ
అయ్యో మురిపెమంటే ఎరగనోడివే ఏ ఏ ఏ
ఈ ముద్దుమాటలాడనొడివే ఏ ఏ ఏ ఏ

కొమ్ములొచ్చినా అరె కోడగిత్తలా ||2||
కుమ్ముతున్నావే ఏ ఏ ఏ నన్నే కమ్ముకున్నావే ఏ ఏ ||2||
నీ మాట విసురూ ఊ రేపింది పొగరూ ||2||
రోషం పుట్టి మీసం తట్టి కాలుదువ్వానే సరసాలు రువ్వానే అరె ||2||
హోయీ హోయి హోయిహోయి హోయీ హోయీ

బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు
జిల్లంటే జిల్లే కాదు ఊ ఊ ఊ
మాఘ మాసం మంచు జిల్లూ మాఘమాసం మంచు జిల్లూ
గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు
బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
అరె హోయీ హోయి ఆ ఆఅ హా ||గుమ్మ చూపు ||

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్
లేలేత వణుకు అందగత్తెలో హొయ్
మబ్బే కన్ను గీటే అరె మతే పైట దాటే
చలే కొరుకుతుంటే హొయ్ చెలే వణుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్
లేలేత వలపు అందగాడిలో హొయ్
ఈడే ఉరుముతుంటే నేడే తరుముతుంటే
సరాగాలేతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పదా అంది పడుచు పూపొదా హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా
పదా అంది పడుచు పూపొదా హోయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా

ఈ గాలిలో ఒకే చలీ ఈ దెబ్బతో అదే బలి
ఈ తేమలో ఒకే గిలీ ఈ పట్టుతో సరే సరి
నీ తీగకే గాలాడక నా వీణలే అల్లాడగా
నరాలన్ని వేడి పదాలెన్నొ పాడా
వరాలిచ్చి పోరా వరించాను లేరా
చల్లని జల్లుల సన్నని గిల్లుడు సాగిన వేళా కురిసిన

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్
లేలేత వణుకు అందగత్తెలో హొయ్
మబ్బే కన్ను గీటే మతే పైట దాటే

సరాగాలేతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పదా అంది పడుచు పూపొదా హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా

భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా

యా యా యా యా యా యా
ఈవానలా కధేమిటో నా ఒంటిలో సొదెందుకో
నీకంటిలో కసేమిటో నాకంటినీ తడెందుకో
తొలివానలా గిలిగింతలో పెనవేసినా కవ్వింతలో
ఎదే మాట రాకా పెదాలందు ఆడా
శృతే మించిపోయి లయే రేగిపోగా
మబ్బుల చాటున ఎండలు సోకిన అల్లరి వేళా మెరిసిన

స్వాతి చినుకు సందెవేళలో హొయ్
లేలేత వలపు అందగాడిలో హొయ్
ఈడే ఉరుముతుంటే నేడే తరుముతుంటే

చలే కొరుకుతుంటే హొయ్ చెలే వణుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చటా హా
భలే కదా గాలి ఇచ్చటా

పదా అంది పడుచు పూపొదా హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపదా

తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లో

తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లో
సిరిమల్లె పూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లో
అవే తీయనీ సరాగాలుగా ఇలా హాయిగా స్వరాలూదగా
సన్నాయంటి వయ్యారంలో సాయంత్రాలే సంగీతాలై

మల్లెపూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లో
అహ తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లో

రప్పప్పా పప్పా పప్పా పప్పా
వైశాఖం తరుముతుంటే నీ ఒళ్ళో ఒదుగుతున్నా
ఆషాఢం ఉరుముతుంటే నీ మెరుపే చిదుముకున్నా
కవ్వింతలో వాలి పువ్వంత కావాలి పండించుకోవాలి ఈ బంధమే
నీతోడు కావాలి నే తోడుకోవాలి నీ నీడలో ఉన్న శృంగారమే
జాబిల్లీ సూరీడూ ఆకాశంలో నిండిన సొగసుల

తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లో
సిరిమల్లె పూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లో

కార్తీకం అహ్ కలిసి వస్తే నీ పరువం అడుగుతున్నా
హేమంతం కరుగుతుంటే నీ అందం కడుగుతున్నా
ఆకాశ దేశాన ఆ మేఘరాగాలు పలికాయి నా స్వప్నసంగీతమే
ఈ చైత్రమాసాల చిరునవ్వు దీపాలు వెలిగాయి నీ కంట నాకోసమే
గిలిగింతే గీతాలై సింగారానికి సిగ్గులు కలిపిన

తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లో
సిరిమల్లె పూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లో
అవే తీయనీ సరాగాలుగా
ఇలా హాయిగా స్వరాలూదగా
సన్నాయంటి వయ్యారంలో సాయంత్రాలే సంగీతాలై

తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లో
సిరిమల్లె పూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లో

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు
అంటుకుంటె షాకు నన్నంటుకోకు
అమ్మ దీని చూపు మరుమల్లె తూపు
అమ్మ రాకు రాకు నేనున్నవైపు
లే గులాబి మొగ్గలాటి ఎర్రబుగ్గలంటుకున్న ముద్దులన్ని మోతపుట్టే
సిగ్గు పడ్డ పెదవి మీద మొగ్గ విచ్చుకున్న పూలు మోజులన్ని మాలలల్లే

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు
అంటుకుంటె షాకు నన్నంటుకోకు
అమ్మ దీని చూపు మరుమల్లె తూపు
అమ్మ రాకు రాకు నేనున్నవైపు

దోర అందాలు చూశాక నేను దోచుకోకుంటె ఆగేదెలా
కొమ్మ వంగాక కొంగొత్త పండు దాచినా నేను దాగేదెలా
సందెపొద్దింక సన్నగిల్లాక చిన్నగా గిల్లుకోనా
చిమ్మచీకట్లే సిగ్గుపడ్డాక నిన్ను నేనల్లుకోనా
ఒడ్డులేని ఏరు ఒడేల భామా అడ్డులేని ప్రేమా ఇదేనులే
ముద్దుపెట్టగానె ముళ్ళుజారిపోయే
వెల్లువంటి ఈడు మీద ఒళ్ళు ఒళ్ళు వంతెనేసి చాటు చూసి దాటుతుంటే తంటా

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు
అంటుకుంటె షాకు నన్నంటుకోకు
అమ్మ దీని చూపు మరుమల్లె తూపు
అమ్మ రాకు రాకు నేనున్నవైపు
లే గులాబి మొగ్గలాటి ఎర్రబుగ్గలంటుకున్న ముద్దులన్ని మోతపుట్టే
సిగ్గు పడ్డ పెదవి మీద మొగ్గ విచ్చుకున్న పూలు మోజులన్ని మాలలల్లే

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు
అంటుకుంటె షాకు నన్నంటుకోకు

ఎన్ని బాణాలు వేస్తావు నీవు తీపిగాయలతో చెప్పనా
ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయి నీలో కంటికే నోరు మూసెయ్యనా
ఎంత తుళ్ళింత లేత ఒళ్ళంతా కౌగిలే కప్పుకోనా
మెచ్చుకున్నంత ఇచ్చుకున్నంత మెత్తగా పుచ్చుకోనా
తెడ్డులేని నావా చలాకి ప్రేమా సందు చూసి పాడే సరాగమే
బొట్టు పెట్టగానే గట్టు జారిపోయే
వెన్నెలంటి సోకులన్ని ఈలవేసి ఇవ్వబోతే ముందుగానె దోపిడైతె టాటా

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు
అంటుకుంటె షాకు నన్నంటుకోకు
అమ్మ దీని చూపు మరుమల్లె తూపు
అమ్మ రాకు రాకు నేనున్నవైపు
లే గులాబి మొగ్గలాటి ఎర్రబుగ్గలంటుకున్న ముద్దులన్ని మోతపుట్టే
సిగ్గు పడ్డ పెదవి మీద మొగ్గ విచ్చుకున్న పూలు మోజులన్ని మాలలల్లే

అబ్బ దీని సోకు సంపంగి రేకు
అంటుకుంటె షాకు నన్నంటుకోకు
అమ్మ దీని చూపు మరుమల్లె తూపు
అమ్మ రాకు రాకు నేనున్నవైపు

కన్నులైనా తెరవని ఓ చిన్ని పాపా స్వాగతం

కన్నులైనా తెరవని ఓ చిన్ని పాపా స్వాగతం
ఊహలింకా తెలియని నా చిట్టీ పాపా స్వాగతం
ఈ జగానికి స్వాగతం స్వాగతం

లోకమంతా శాంతి చిందిన లే గులాబి లేదులే
మానవతకై ప్రాణమిచ్చిన బోసినవ్వే లేదులే
లోకమంతా శాంతి చిందిన లే గులాబి లేదులే
మానవతకై ప్రాణమిచ్చిన బోసినవ్వే లేదులే

పూల మాదిరి మెరిసి పోయే ముళ్ళ బాటలే మిగిలెనే
నవ్వు చాటున బుసలు కొట్టే నాగు పాములే మిగిలెనే
నేటి లోకం అసలు రూపం నీవు చూసేదెప్పుడో
నీకు తెలిసేదెన్నడో

కన్నులైనా తెరవని ఓ చిన్ని పాపా స్వాగతం
ఊహలింకా తెలియని నా చిట్టీ పాపా స్వాగతం
ఈ జగానికి స్వాగతం స్వాగతం

జాతి కోసం బలైపోయిన నేత నేడిక లేడులే
జగతిలో మన కీర్తీ పెంచిన విశ్వకవి లేడాయెనే
జాతి కోసం బలైపోయిన నేత నేడిక లేడులే
జగతిలో మన కీర్తీ పెంచిన విశ్వకవి లేడాయెనే

సొంత లాభం కోరకు దేశం గోంతు నులిమే ధీరులు
మంచి చెసిన వారి ముంచే మనుషులెందరో కలరులే
నేటి లోకం అసలు రూపం నీవు చూసేదెప్పుడో
నీకు తెలిసేదెన్నడో

కన్నులైనా తెరవని ఓ చిన్ని పాపా స్వాగతం
ఊహలింకా తెలియని ఓ చిట్టీ పాపా స్వాగతం
ఈ జగానికి స్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం

బంగారు బాతు గుడ్డు బందారు తొక్కుడు లడ్డు

బంగారు బాతు గుడ్డు బందారు తొక్కుడు లడ్డు
బంగారు బాతు గుడ్డు బందారు తొక్కుడు లడ్డు
సయ్యనవే ఏ నా సరసకు రావే ఏ
సయ్యనవే ఏ నా సరసకు రావే ఏ
చక్కెర తునుక కిక్కురమనక పక్కకు వస్తే చేరుస్తానే ఒడ్డూ నా లడ్డు ఊ ఊ
గాడిద గుడ్డు ఆ బంగారు బాతు గుడ్డు బందారు తొక్కుడు లడ్డు

తీగ నడుములో రాగమున్నది పాల సొగసులో ఓ మీగడున్నదీ ఈ
వయసు వరదలా పొంగుతున్నదీ మనసు మరదల అంటూ వున్నది
తుంటరి గుంట హ్హా హ్హా హ్హా వంటరిగుంటే హ హ
తుంటరి గుంట వంటరిగుంటే వంటికిమంచిది కాదీ పొద్దు లడ్డు నా లడ్డు
గాడిద గుడ్డు ముహ్హూ ఊ

అబ్బాయి వళ్ళు ఎలా వున్నది అమ్మాయి వాటం తెలియకున్నదీ
అబ్బాయి వళ్ళు ఎలా వున్నది అమ్మాయి వాటం తెలియకున్నదీ
చేయి తగిలినా చెంప పగిలినా తడిమి చూసుకొని పడతావయ్యో రోడ్డు ఓరి జిడ్డూ
గాడిదె గుడ్డు ఉహ్హూ ఆ బంగారు బాతు గుడ్డు షటాప్
బందారు తొక్కుడు లడ్డు ఛా పో

కస్సు మన్నదీ ఈ ఈ గడసు చిన్నదీ
కిస్సు కిస్సనీ అడుగుతున్నదీ
పగటి చుక్కలా ఆ ఆ వెలుగుతున్నదీ ఈ
పడుచు దిక్కునా ఎదుటే వున్నదీ
లకుముకి పిట్ట త్ప్రూ హూ తికమకపెడితే ఆహా
లకుముకి పిట్ట తికమకపెడితే ఆహా
చెకుముకి దెబ్బ తినిపిస్తానే లడ్డు నా లడ్డూ
గాడిద గుడ్డు ముహ్హూ

హల్లో మిస్టర్ అడవిరాముడు హో హో హో హో
అల్లరి పెట్టే డ్రైవర్‌రాముడు పోయీ పోయ్ పపబ్బాయి
హల్లో మిస్టర్ అడవిరాముడు అల్లరి పెట్టే డ్రైవర్‌రాముడు
తాత తుపాకి పాతగిరాకీ పిల్లచలాకీ చూపిస్తాలే చూడు ఓరి జిడ్డూ
గాడిద గుడ్డు ముహ్హూ బంగారు బాతు గుడ్డు షటాప్
బందారు తొక్కుడు లడ్డు ఛా పో సయ్యనవే ముహ్హూ
నా సరసకు రావే వ్వే వ్వే వ్వే సయ్యనవే అ నా సరసకు రావే ఏ
చక్కెర తునుక కిక్కురమనక పక్కకు వస్తే చేస్రుస్తానే ఒడ్డూ
డూ డూ డూ గాడిద గుడ్డు ముహ్హూ ఊ

కొయిలాలో ఓ ఓ ఓహో కోహ కోహిలీ కోత మీద లాహిరీ

కొయిలాలో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ హో ఓ
కోహ కోహిలీ కోత మీద లాహిరీ కోహ కోహిలీ కోత మీద లాహిరీ
కొయిలాలో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ హో ఓ

కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయభామ ఆ ఆ
కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయభామ ఆ ఆ

పకపకలాడింది నా పట్టు తప్పింది
పకపకలాడింది నా పట్టు తప్పింది
దీని ముక్కుకు తాడెయ్యా బలె సక్కిలిగిలిదీనందం
సుక్కులు మొక్కయ్యా ఈ సక్కని చుక్కే నా సొంతం

కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయమామ ఆ ఆ
కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయమామ ఆ ఆ

తొంగి చూశాడూ నా కొంగు లాగాడు
తొంగి చూశాడూ నా కొంగు లాగాడు
ఓయ్ ఈడిముక్కుకు తాడెయ్య బలె సక్కిలిగిలిదీనందం
సుక్కలు పక్కేయ్యా ఈ పక్కిట సిక్కే నా సొంతం

కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయమామ ఆ ఆ

ఎండల్లో వానలాగే యెంట వస్తాను కొండల్లో కోన లాగే జంటగుంటాను
ఆ మూడు ముల్లేసి ఈ ముద్దు చెల్లిస్తా
ఆ మూడు ముల్లేసి ఈ ముద్దు చెల్లిస్తా

ఐదు ప్రాణాల అందం ఆరతీస్తాను
ఏడూ జన్మాల బంధం హారమేస్తానూ
ఐదు ప్రాణాల అందం ఆరతీస్తాను
ఏడూ జన్మాల బంధం హారమేస్తానూ

ఈ ముద్దు చెల్లిస్తే ఆ హద్దు చెరిపేస్తా
ఈ ముద్దు చెల్లిస్తే ఆ హద్దు చెరిపేస్తా

దీని ముక్కుకు తాడెయ్య బలె సక్కిలిగిలిదీనందం
సుక్కులు మొక్కయ్యా ఈ సక్కని చుక్కే నా సొంతం

కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయమామ ఆ ఆ
కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయభామ ఆ ఆ

ఏరంటి నిన్ను చూసి ఎల్లువవుతాను
వరదల్లె పొంగుతుంటే వంతెనేస్తాను
ఎన్నెట్లో గోదారి కౌగిట్లో పొంగిస్తా
ఎన్నెట్లో గోదారి కౌగిట్లో పొంగిస్తా

ఆకాశమయితే నువ్వు చుక్కనవుతాను
అందాల జాబిలయితే పక్కనుంటాను
ఆకాశమయితే నువ్వు చుక్కనవుతాను
అందాల జాబిలయితే పక్కనుంటాను
మల్లెల్లో ఇల్లేసీ మనసంతా ఇచ్చేస్తా
మల్లెల్లో ఇల్లేసీ మనసంతా ఇచ్చేస్తా

దీని ముక్కుకు తాడెయ్య బలె సక్కిలిగిలిదీనందం
సుక్కులు మొక్కయ్యా ఈ సక్కని చుక్కే నా సొంతం
కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయభామ ఆ ఆ

పకపకలాడింది నా పట్టు తప్పింది
తొంగి చూశాడూ నా కొంగు లాగాడు
ఓయ్ ఈడిముక్కుకు తాడెయ్య బలె సక్కిలిగిలిదీనందం
సుక్కలు పక్కేయ్యా ఈ పక్కిట సిక్కే నా సొంతం

కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయభామ ఆ ఆ

కొండమీన సందమామా ఆ ఆ ఆ
కొనలోన కోయమామ ఆ ఆ

కోహ కోహిలీ కోత మీద లాహిరీ కోహ కోహిలీ కోత మీద లాహిరీ
కొయిలాలో ఓ ఓ

ఇది పువ్వులు పూయని తోట ఏ ప్రేమకు నోచని కోట

ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఇది పువ్వులు పూయని తోట ఏ ప్రేమకు నోచని కోట
ఇది పువ్వులు పూయని తోట ఏ ప్రేమకు నోచని కోట
పగిలిన నాగుండెలలో పగిలిన నాగుండెలలో
రగులుతున్న రాగం ఈ పాటా ఆ ఆ ఆ ఆ
ఇది పువ్వులు పూయని తోట ఏ ప్రేమకు నోచని కోట ఆ ఆ ఆ

పువ్వులకే నవ్వులు నేర్పిన ప్రేమతోట ఇది ఒక నాడు
చిగురించన మోడులకు నిదురించని గుండెలలో
చితిపేర్చిన వల్లకాడు ఈ నాడు ఊ

కట్టుకున్న తాళి కోసం కన్న బిడ్డ రోజా కోసం
కట్టుకున్న తాళి కోసం కన్న బిడ్డ రోజా కోసం
ఇక్కడే ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ కదులుతూంది వ్యధతో ఒక ప్రాణం

శీలానికి కాలం మూడి కాలానికి ఖర్మం కాలీ
న్యాయానికి గాయం తగిలీ గాయంలో గేయం రగిలి
నెత్తురిలో దీపం వెలిగే వెలుతురుకే శాపం తగిలే

ఇది మాతృహృదయమే మృత్య నిలయమయి ఎగసిన విలయ తరంగం ఊ
మది రుద్రవీణ నిర్విద్రగానమున పలికే మరణమృదంగం

అందుకే ఏ ఏ ఏ ఏ
పలుకుతుంది శ్లోకం నా శోకం మూ ఊ ఊ
ఇది పువ్వులు పూయని తోట ఏ ప్రేమకు నోచని కోట ఆ ఆ ఆ

చేరేదెటకో తెలిసి చేరువకాలేమని తెలిసి

ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ ఊహూ
లాల లార రరా రా రా రా రా ఊహూ

చేరేదెటకో తెలిసి చేరువకాలేమని తెలిసి
చెరిసగమయినామందుకో ఓ ఓ ఓ తెలిసి తెలిసి తెలిసి
కలవని తీరాల నడుమ కలకల సాగక యమునా
వెనుకకు తిరిగి పోయిందా మనవు గంగతో మానిందా ఆ
ఊ ఊహూ ఊహూ
చేరేదెటకో తెలిసి చేరువకాలేమని తెలిసి
చెరిసగమయినామందుకే ఏ ఏ ఏ తెలిసి తెలిసి తెలిసి

జరిగిన కథలో బ్రతుకు తెరువులో దారికి అడ్డం తగిలావూ ఊ ఊ
ముగిసిన కథలో మూగ బ్రతుకులో ఓ నా దారివి నీవయి మిగిలావూ ఊ

పూచి పూయని పున్నమలో ఎద దోచి తోడువై పిలిచావు
గుండెలు రగిలే ఎండలలో నా నీడవు నీవై నిలిచావు ఆ ఆ ఆఅ ఆఅ ఆఅ
చేరేదెటకో తెలిసి చేరువకాలేమని తెలిసి
చెరిసగమయినామందుకే ఏ ఏ ఏ తెలిసి తెలిసి తెలిసి

తూరుపు కొండల తొలి తొలి సంధ్యల వేకువ పువ్వు వికసిస్తుందీ ఈ ఈ ఈ
విరిసిన పువ్వూ ఊ ఊ కురిసిన తావి
విరిసిన పువ్వూ కురిసిన తావి
మన హృదయాలను వెలిగిస్తుంది ఈ ఈ ఈ
చీకటి తెరలు తొలిగిస్తుంది
ఊహు ఊహూ అహ అహా ఆహ ఆహా ఆ ఆ

గోవిందా గోవిందా జారిందా జారిందా

గోవిందా గోవిందా జారిందా జారిందా
కాలు జారిందా నేల జారిందా
హారి కన్నెపిల్ల పైట జారిందా
పైట జారి ఒంపుసొంపు బైట పెట్టిందా


గోవిందా గోవిందా జారిందా జారిందా
కాలు జారిందా నేల జారిందా
హారి కన్నెపిల్ల పైట జారిందా
పైట జారి ఒంపుసొంపు బైట పెట్టిందా
పైట జారి ఒంపుసొంపు బైట పెట్టిందా
గోవిందా గోవిందా

కోక తడిసిపోయిందా కొత్త మెరుపు తీరిందా
బుర్రు బుర్రు మంటుందా కొరుక్కు తిందామని వుందా
అహ అహ అహ
కోక తడిసిపోయిందా కొత్త మెరుపు తీరిందా
బుర్రు బుర్రు మంటుందా కొరుక్కు తిందామని వుందా

కొంగునట్టా గుంజుకోకూ కుర్రవాణ్ణి నంజుకోకు
కొంగునట్టా గుంజుకోకూ కుర్రవాణ్ణి నంజుకోకు

గోవిందా గోవిందా జారిందా జారిందా
కాలు జారిందా నేల జారిందా
హారి కన్నెపిల్ల పైట జారిందా
పైటతోటి పడుచువాడి గుండె జారిందా
పైటతోటి పడుచువాడి గుండె జారిందా
గోవిందా గోవిందా


కొంగు గాలి తగిలిందా కోర్కె కాస్త తీరిందా
తీట నీకు వచ్చిందా లోటుపాటు తెలిసిందా
అహ అహ అహ
కొంగు గాలి తగిలిందా కోర్కె కాస్త తీరిందా
తీట నీకు వచ్చిందా లోటుపాటు తెలిసిందా

ఆశలింకా పెంచుకోకు అలసిపోయి సోలిపోకు
హాయ్ హాయ్ హాయ్ ఆశలింకా పెంచుకోకూ అలసిపోయి సోలిపోకు

గోవిందా గోవిందా జారిందా జారిందా
కాలు జారిందా నేల జారిందా
హారి కన్నెపిల్ల పైట జారిందా
పైటతోటి పడుచువాడి గుండె జారిందా

పైట జారి ఒంపుసొంపు బైట పెట్టిందా
పైటతోటి పడుచువాడి గుండె జారిందా
గోవిందా గోవిందా